Carieră

date
23/05/17 07:37   01.03.2017 Selectie Dosare - Consilier Clasa I - Grad Profesional Principal, Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   01.03.2017 Selectie Dosare - Consilier Clasa I - Grad Profesional Superior, Compartiment Colectare Venituri 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   03.02.2017 Anunt Concurs - Consilier Cl I - Grad Profesional Asistent, Compartiment Salarizare Resurse Umane 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   03.02.2017 Anunt Concurs - Consilier Cl I - Grad Profesional Principal, Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   03.02.2017 Anunt Concurs - Consilier Cl I - Grad Profesional Superior, Compartiment Colectare Venituri 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   04.01.2017 Raport Final - Concurs Referent Clasa III Grad Profesional Superior Compartiment Colectare Venituri 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   05.05.2017 Selectie Dosare - Asistent Medical - Grad Profesional Debutant, Compartiment Asistenta Comunitara 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   05.05.2017 Selectie Dosare - Asistent Medical - Grad Profesional Principal, Compartiment Asistenta Comunitara 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   07.03.2017 Rezultat Interviu - Consilier Clasa I - Grad Profesional Principal, Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   07.03.2017 Rezultat Proba Scrisa - Consilier Clasa I - Grad Profesional Principal, Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   08.03.2017 Raport Final Al Concursului Pentru Ocuparea Functiei Publice De Executie Vacante Consilier Clasa I, Grad Profesional Principal, Compartiment Buget, Finante, Contabilitate 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   16.02.2017 Selectie Dosare - Concurs Promovare - Consilier Clasa I Grad Profesional Principal Compartiment Salarizare, Resurse Umane 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   16.02.2017 Selectie Dosare - Concurs Promovare - Referent Clasa III Grad Profesional Superior Compartiment Registratura, Secretariat 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   24.02.2017 Rezultat Interviu - Concurs Promovare - Consilier Clasa I Grad Profesional Principal, Compartiment Salarizare, Resurse Umane 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   24.02.2017 Rezultat Interviu - Concurs Promovare - Referent Clasa III Grad Profesional Superior, Compartiment Registratura, Secretariat 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   24.02.2017 Rezultat Proba Scrisa - Concurs Promovare - Consilier Clasa I Grad Profesional Principal Compartiment Salarizare, Resurse Umane 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   24.02.2017 Rezultat Proba Scrisa - Concurs Promovare - Referent Clasa III Grad Profesional Superior Compartiment Registratura, Secretariat 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   27.01.2017 Anunt Concurs Promovare 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   27.04.2017 Anunt Concurs - Consilier Cl I - Grad Profesional Asistent, Compartiment Salarizare Resurse Umane 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   27.04.2017 Anunt Concurs - Sef Serviciu Grad Profesional II Din Cadrul Serviciului Juridic, Comunicare, Administratie Publica 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   28.02.2017 Raport Final - Concurs Promovare - Consilier Clasa I Grad Profesional Principal, Compartiment Salarizare, Resurse Umane 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   28.02.2017 Raport Final - Concurs Promovare - Referent Clasa III Grad Profesional Superior, Compartiment Registratura, Secretariat 23/05/17 07:37
23/05/17 07:37   31.01.2017 Anunt Concurs - Sef Serviciu Grad Profesional II Din Cadrul Serviciului Juridic, Comunicare, Administratie Publica 23/05/17 07:37
15/07/20 10:37   77 Hotarare Privind Aprobarea Regulamentului Serviciului Termic 15/07/20 10:37
19/05/20 10:44   Amânare concurs Muncitor calificat Fochist, Muncitor calificat Lăcătuș Mecanic, Muncitor calificat Electromecanic, Muncitor calificat Instalator, Muncitor calificat pregătitor Lemn Așchietor 19/05/20 10:44
19/05/20 10:45   Amânare concurs post Contabil, Consilier Juridic, Casier, Administrator 19/05/20 10:45
19/05/20 10:46   Amânare concurs post șofer Tr I, șofer 19/05/20 10:46
26/06/20 09:40   Anunt concurs Administrator 26/06/20 09:40
07/07/21 08:28   Anunt concurs Administrator, treapta profesionala II, Serviciul public de alimentare cu energie termica 07/07/21 08:28
26/06/20 09:41   Anunt concurs Casier 26/06/20 09:41
20/12/18 15:24   Anunt concurs Consilier Cl I Grad prof. asistent, Compartiment Protecția Mediului 20/12/18 15:24
26/06/20 09:41   Anunt concurs Consilier Juridic si Contabil 26/06/20 09:41
03/09/21 13:58   Anunt concurs Contabil sef si Muncitor calificat mecanic auto Serviciul public de alimentare cu energie termica 03/09/21 13:58
03/07/20 11:42   Anunt concurs Director Gr II Serviciu Public de Alimentare cu Energie Termica 03/07/20 11:42
31/08/18 13:21   Anunţ concurs Director SC Termo-Intorsura SRL 31/08/18 13:21
26/06/20 09:42   Anunt concurs Fochisti, Lacatus, Electromecanic, Instalator,pregatitor Lemn 26/06/20 09:42
17/01/18 15:14   Anunț concurs funcție publică Consilier cl I - Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate 17/01/18 15:14
10/01/18 16:54   Anunț Concurs în Vederea Ocupării Postului De Șofer Tr. I 10/01/18 16:54
13/07/21 10:07   Anunt concurs Ingrijitor, Compartiment Deservire generala 13/07/21 10:07
07/07/21 08:29   Anunt concurs Inspector de specialitate, grad profesional debutant, Compartiment Contabilitate, Serviciul Public de alimentare cu energie termica 07/07/21 08:29
28/04/23 10:48   Anunț concurs medic dentist 28/04/23 10:48
01/07/22 12:03   Anunt concurs Medic specialist medicina generala 01/07/22 12:03
29/06/22 13:44   Anunt concurs Muncitor calificat Tr. II, Compartiment întreținere străzi 29/06/22 13:44
04/08/21 09:20   Anunț concurs Muncitor calificat Treapta II, Compartiment întreținere Străzi 04/08/21 09:20
18/12/20 10:58   Anunț concurs ocupare funcție publică Inspector, cl.I, gr. prof. superior, Comartiment Lucrări publice 18/12/20 10:58
29/04/20 16:17   Anunț concurs ocupare nouă posturi muncitor calificat 29/04/20 16:17
29/04/20 16:18   Anunț concurs ocupare post Administrator Tr II 29/04/20 16:18
30/04/20 11:35   Anunt concurs ocupare post Casier 30/04/20 11:35
29/04/20 16:19   Anunț concurs ocupare post Consilier Juridic, Contabil 29/04/20 16:19
11/12/20 14:58   Anunț concurs ocupare post Muncitor necalificat tr. I, Compartiment înterținere străzi 11/12/20 14:58
11/12/20 14:59   Anunț concurs ocupare post Muncitor necalificat, tr. I, Compartiment administrare pășuni, păduri, spații verzi și seră 11/12/20 14:59
29/04/20 16:20   Anunț concurs ocupare post Șofer Tr I 29/04/20 16:20
30/12/21 11:22   Anunț concurs pentru ocuarea funcției publice Inspector cl.I, grad profesional superior, Compartiment inspecție fiscală 30/12/21 11:22
02/04/24 12:52   Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice Consilier cl. I, grad profesionl asistent, Compartiment Dezvoltare urbană, strategii, programe, proiecte 02/04/24 12:52
11/04/18 15:24   Anunt concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată - Consilier cl I grad profesional asistent, Compartiment Salarizare resurse umane 11/04/18 15:24
01/11/23 13:32   Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice Inspector clasa I grad profesional superior Compartiment Lucrari publice 01/11/23 13:32
10/05/23 09:25   Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice, Consilier cl. I, grad profesional superior, Compartiment monitorizare a asistenților personali 10/05/23 09:25
10/05/23 09:25   Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice, Consilier cl.I, grad profesional superior, Compartiment Dezvoltare Urbană, Strategii, Programe, Proiecte 10/05/23 09:25
10/05/23 09:25   Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice, Referent cl.III, grad profesional superior, Compartiment Registrul agricol, agricultură și fond funciar 10/05/23 09:25
19/06/23 13:45   Anunț concurs pentru ocuparea postului de Medic dentist-stomatolog, Com. Cabinete medicale școlare din cadrul Direcției de Asistență Socială 19/06/23 13:45
18/10/23 08:30   Anunț concurs pentru ocuparea postului de Muncitor calificat tr. II, Compartimen Administrare piață, târguri 18/10/23 08:30
24/11/21 09:32   Anunț concurs pentru ocuparea postului de Șofer Tr I, Compartiment Deservire Generală 24/11/21 09:32
22/05/24 10:04   Anunț concurs pentru ocuparea postului temporar vacant Director executiv grad II din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al orașului Întorsura Buzăului 22/05/24 10:04
20/01/23 13:43   Anunț concurs post de Muncitor necalificat tr. I, Compartimnet întreținere străzi 20/01/23 13:43
02/12/21 12:17   Anunț concurs privind ocuparea funcției publice Consilier achiziții publice cl.I, grad prof. superior, Compartiment achiziții publice, control comercial, acorduri, avize, autorizări 02/12/21 12:17
09/11/20 17:16   Anunt concurs promovare Consilier juridic, grad profesional principal Compartiment Juridic 09/11/20 17:16
21/02/20 15:03   Anunț Concurs Promovare în Grad Profesional 21/02/20 15:03
20/02/20 09:54   Anunț Concurs Promovare în Grad Profesional 20/02/20 09:54
20/12/19 14:40   Anunț concurs promovare în grad profesional 21.01.2020 20/12/19 14:40
09/04/20 12:16   Anunț Concurs promovare în grad profesional Consilier Cl I, grad profesional superior, Compartiment Resurse Umane 09/04/20 12:16
04/12/19 14:15   Anunt concurs puericultor, ingrijitor 04/12/19 14:15
17/03/21 10:50   Anunt concurs recrutare Consilier cl.I, gr. profesional asistent, Compartiment evidență și plată beneficii de asistență socială, executare muncă în folosul comunității 17/03/21 10:50
21/12/18 14:27   Anunt concurs Șef Serviciu, Serviciul Juridic 21/12/18 14:27
05/03/19 13:31   Anunț Concurs Șef Serviciu, Serviciul Juridic 05/03/19 13:31
14/05/21 12:23   Anunt concurs sofer Serviciu Termic 14/05/21 12:23
16/01/23 11:54   Anunț concurs șofer Tr I, Compartiment Deservire Generală 16/01/23 11:54
26/06/20 09:42   Anunt concurs Soferi 26/06/20 09:42
30/08/21 15:03   Anunt concurs, Muncitor calificat electromecanic treapta profesionala IV 30/08/21 15:03
13/08/21 10:10   Anunt concurs, Sofer Tr.I 13/08/21 10:10
07/07/21 08:29   Anunt concurs-Muncitor calificat fochist, treapta profesionala IV, Serviciu public de alimentare cu energie termica 07/07/21 08:29
17/05/23 10:38   Anunt continuare/suspendare concurs ocupare post vacant 17/05/23 10:38
20/01/23 13:32   Anunt DGASPC COVASNA Recrutare Asistenti Maternali Profesionisti 20/01/23 13:32
05/10/17 11:58   Anunț examen de promovare - funcția contractuală de execuție Bibliotecar 05/10/17 11:58
16/02/18 14:56   Anunț examen promovare Bibliotecar grad profesinal IA, treaptă profesională IA, Referent grad profesional IA 16/02/18 14:56
10/11/21 12:13   Anunț examen promovare în gr. prof. Asistent social practicant, Direcția de Asistență Socială 10/11/21 12:13
31/07/23 09:43   Anunț examen promovare în grad profesional Consilier cl.I, gr. prof. principal, Compartiment Patrimoniu 31/07/23 09:43
31/07/23 09:45   Anunț examen promovare în grad profesional Consilier juridic cl.I, gr. prof. principal, Compartiment executare silită 31/07/23 09:45
31/07/23 09:45   Anunț examen promovare în grad profesional Referent cl.III, gr. prof. superior, Compartiment evidență și plată beneficii de asistență socială, executare muncă în folosul comunității 31/07/23 09:45
25/09/19 11:18   Anunț examen promovare în grad profesional, Asistenți Medicalie 25/09/19 11:18
04/08/20 15:17   Anunț examen promovare în treaptă profesională Arhivar treapta I, Compartiment Arhivă 04/08/20 15:17
16/02/18 14:54   Anunț examen promovare Inspector de specialitate grad profesinal II, și Inspector de specialitate inginer silvic grad profesional II 16/02/18 14:54
02/02/22 14:23   Anunt examen promovare Inspector de specialitate- Serviciul Public de alimentare cu energie termica 02/02/22 14:23
02/11/23 17:04   Anunt organizarea concurs de promovare functia muncitor calificat 02/11/23 17:04
30/08/22 15:23   Anunt promovare in clasa, Referent asistent in functia de executie Consilier Asistent 30/08/22 15:23
14/03/22 14:06   Anunt recrutare - Asistent maternal profesionist 14/03/22 14:06
10/10/18 12:43   Anunt recrutare Contabil-sef SC TERMO-INTORSURA SRL 10/10/18 12:43
10/10/18 12:45   Anunt recrutare Director SC TERMO-INTORSURA SRL 10/10/18 12:45
26/11/18 10:21   Anunt Recrutare Director- SC SALUBRITATEA IBSV SRL 26/11/18 10:21
11/07/23 09:26   Catalog probă practică pentru concursul în vedera ocupării postului de Medic dentist, Compartiment Cabinete medicale școlare 11/07/23 09:26
05/07/23 09:52   Catalog probă scrisă concurs pentru ocuparea postului de Medic dentist-stomatolog, Compartiment Cabinete medicale școlare 05/07/23 09:52
07/07/23 11:57   Catalogul definitiv al probei scrise pentru ocuparea postului de Medic dentist, Comartiment cabinete medicale școlare 07/07/23 11:57
12/05/20 08:36   Centralizator concurs promovare Compartiment Resurse Umane 12/05/20 08:36
06/09/21 13:23   Centralizator concurs Sofer Tr I 06/09/21 13:23
27/09/21 15:57   Centralizator concurs, Contabil Sef 27/09/21 15:57
17/01/22 12:41   Centralizator cu rezultatul obtinut la concursul Referent clasa III, grad prof superior, Compartiment Colectare Venituri 17/01/22 12:41
19/09/22 22:33   Centralizator Nominal 19/09/22 22:33
21/09/21 14:05   Centralizator nominal concurs Muncitor calificat electromecanic, treapta profesionala IV, Compartiment centrala termica 21/09/21 14:05
24/07/20 13:34   Centralizator nominal cu rezultatele obtinute in vedere ocuparii functiei de Muncitor Calificat Lacatus Mecanic, Compartiment Centrala Termica 24/07/20 13:34
24/07/20 13:34   Centralizator nominal cu rezultatele obtinute in vederea ocuparii functiei de Muncitor Calificat Instalator Compartiment Centrala Termica 24/07/20 13:34
24/07/20 13:35   Centralizator nominal cu rezultatele obtinute in vederea ocuparii functiei de Muncitor Calificat Pregatitor Lemn Aschietor, Compartiment Productie Biomasa 24/07/20 13:35
24/07/20 13:33   Centralizator nominal cu rezultatele obtinute in vederea ocuparii functiilor de Muncitor Calificat Fochist, Cinci Posturi, Compartiment Centrala Termica 24/07/20 13:33
27/09/21 12:52   Centralizator nominal Muncitor calificat mecanic auto, Compartiment centrala termica 27/09/21 12:52
29/07/21 14:48   Centralizator nominal, Inspector 29/07/21 14:48
29/07/21 14:28   Centralizator nominal, Muncitor calificat Fochist, Compartiment Centrala termica 29/07/21 14:28
01/02/18 15:47   Centralizator nominal- Director executiv 01/02/18 15:47
05/02/18 15:30   Centralizator Rezultate - Compartiment Registratura 05/02/18 15:30
25/01/18 16:37   Centralizatorul rezultatelor la concursul în vederea ocupării funcției contractuale Casier, Compartiment casierie 25/01/18 16:37
14/12/18 10:13   Concurs Asistent Social debutant, Compartiment Autoritatea tutelara si protectia copilului, interventie in caz de situatii de urgenta, de abuz 14/12/18 10:13
14/12/18 10:12   Concurs Asistent social practicant, Compartiment servicii sociale 14/12/18 10:12
07/07/17 10:52   Concurs Ocupare Funcție Contractuală de Execuție Vacantă pe Perioadă Nedeterminată - Îngrijitor, Compartiment Întreținere Infrastructură 07/07/17 10:52
14/06/21 13:47   Concurs ocupare post funcție contractuală Muncitor Necalificat Tr I, Compartiment întreținere Străzi, Organizat în Data De 07.07.2021 14/06/21 13:47
14/06/21 13:48   Concurs ocupare post funcție Contractuală Muncitor Necalificat Tr I, Compartiment întreținere Străzi, Organizat în Data De 08.07.2021 14/06/21 13:48
09/12/21 11:02   Concurs pentru ocuparea func. publ. Consilier cl.I, gr. prof. debutant, Comp. Aut. tutelară si prot. copilului interv. în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri și prev. marg. socială 09/12/21 11:02
14/06/21 13:46   Concurs pentru ocuparea funcției contractuale -Șofer Tr I, Compartiment Deservire Generală 14/06/21 13:46
22/05/17 08:59   Concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante - Arhivar - Compartiment Arhivă 22/05/17 08:59
06/06/17 14:22   Concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante - Inginer silvic grad profesional debutant - Compartiment Administrare Pășuni 06/06/17 14:22
22/06/17 08:59   Concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante - Inginer silvic grad profesional debutant - Compartiment Administrare Pășuni 22/06/17 08:59
22/12/17 13:22   Concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată Asistent Medical 22/12/17 13:22
21/12/17 16:15   Concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată Casier 21/12/17 16:15
21/12/17 16:19   Concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată Șef Serviciu din cadrul Serviciului Cultural 21/12/17 16:19
21/12/17 16:18   Concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată Șofer 21/12/17 16:18
17/11/17 14:56   Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă pe perioada nedeterminată - Consilier Cl.I, Grad prof. Asistent, Compartiment Protectia Mediului 17/11/17 14:56
02/10/17 13:10   Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă pe perioada nedeterminată - Referent cl. III - grad profesional superior - Compartiment Registratură, secretariat 02/10/17 13:10
28/09/17 11:23   Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă pe perioada nedeterminată, Consilier cl I grad profesional asistent, Compartiment consiliere persoane aflate în dificultate 28/09/17 11:23
22/12/17 13:32   Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată Consilier Cl. I, Compartiment Achiziții publice 22/12/17 13:32
22/12/17 13:28   Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată Consilier Cl.I, Comp. Salarizare 22/12/17 13:28
22/12/17 13:29   Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată Consilier Cl.I, Compartiment Executare Silită 22/12/17 13:29
22/12/17 13:39   Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată Medic Stomatolog/dentist, Compartiment asistență comunitară 22/12/17 13:39
22/12/17 13:25   Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată Referent Cl.III, Comp. Registratură, Secretariat 22/12/17 13:25
22/12/17 13:33   Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată Șef Serviciu din cadrul Serviciului Juridic, Compartiment Administratie Publică 22/12/17 13:33
25/05/17 12:32   Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată, Consilier cl I - grad profesional asistent - Compartiment Protecție civilă, situații de urgență și voluntariat 25/05/17 12:32
19/07/17 07:36   Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată, Consilier cl I - grad profesional asistent - Compartiment Salarizare resurse umane 19/07/17 07:36
12/07/17 06:46   Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată, Consilier cl I - grad profesional superior - Compartiment colectare venituri 12/07/17 06:46
12/12/18 15:56   Concurs pentru ocuparea funcției publice Inspector Protecție Civilă Cl I grad prof superior-Compartiment Protecție Civilă 12/12/18 15:56
15/12/21 13:43   Concurs pentru ocuparea funcției publice Referent cl.III, gr. prof. superior, Compartiment colectare venituri 15/12/21 13:43
19/09/18 15:07   Concurs Sofer Tr. I Compartimentul de transport public local 19/09/18 15:07
19/04/18 14:53   Concurs Sofer treapta I, Compartiment de transport public local 19/04/18 14:53
07/12/18 12:54   Consilier Clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Patrimoniu 07/12/18 12:54
06/12/18 09:25   Consilier Juridic cl I Grad profesional debutant, Compartiment executare silita 06/12/18 09:25
07/12/18 12:54   Consilier Juridic, Clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Juridic, contencios, consiliere 07/12/18 12:54
19/05/20 10:55   Decizia Nr 35 din 19.05.2020 privind suspendarea concursurilor în vederea ocupării unor posturi vacante din cadrul SPAET 19/05/20 10:55
20/07/20 10:32   Decizie privind suspendarea concursului în vederea ocupării postului Administrator tr. prof. II, din cadru Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al orașului Întorsura Buzăului 20/07/20 10:32
07/01/19 17:37   Dispoziția Nr 553-2018 Privind Demararea Procedurii în Vederea Ocupării Funcției Publice Consilier Cl I, Gr Prof Asistent, Compartiment Patrimoniu 07/01/19 17:37
02/03/20 16:13   Dispoziția Nr 70-2020 Privind Oragnizarea Examenului De Promovare în Grad Profesional 02/03/20 16:13
13/12/21 16:50   Dispozitia nr. 385 2021 Procedura examinare IT 13/12/21 16:50
17/01/18 15:16   Dispoziție demarare procedură concurs consilier cl I - Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate 17/01/18 15:16
10/01/18 16:50   Dispoziție Demarare Procedură Concurs Post Șofer Tr. I 10/01/18 16:50
03/11/23 15:36   Dispozitie privind anularea procedurii aprobate prin Dispozitia nr 348/2023 privind organizarea concursului de recrutarea a functiei de Muncitor calificat treapta II 03/11/23 15:36
15/12/21 13:44   Examen de promovare în gr. profesional pentru funcția pubilcă Referent cl.III, gr. prof. principal, Compartiment colectare venituri 15/12/21 13:44
28/09/17 14:56   Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public, din funcția publică Consilier Cl I , grad profesional principal în funcția public Consilier clasa I grad profesional superior. 28/09/17 14:56
15/06/21 09:32   Examen promovare Grad profesional, Consilier Cl I, Gr Prof Asistent, Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate 15/06/21 09:32
15/06/21 09:33   Examen promovare grad profesional, Consilier cl. I, gr. prof. asistent, Compartiment salarizare, IT, Monitor oficial local 15/06/21 09:33
27/06/18 14:53   Examen promovare grad superior 27/06/18 14:53
03/08/23 10:02   Examen promovare în clasă, Consilier cl.I, Compartiment colectare venitutri 03/08/23 10:02
03/08/23 10:02   Examen promovare în clasă, Consilier cl.I, Compartiment Registratură, Secretariat 03/08/23 10:02
22/12/17 13:36   Examen Promovare în funcția publică de conducere Director Executiv, Direcția Administrare domeniu public si privat 22/12/17 13:36
02/08/23 10:03   Examen promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior 02/08/23 10:03
05/01/18 16:55   Fișa Postului - Consilier Cl. I, Grad Profesional Principal 05/01/18 16:55
05/01/18 17:04   Fișa Postului - Consilier Cl. I, Grad Profesional Asistent 05/01/18 17:04
05/01/18 16:55   Fișa Postului - Consilier Cl. I, Grad Profesional Superior 05/01/18 16:55
05/01/18 16:55   Fișa Postului - Referent Cl. III, Grad Profesional Superior 05/01/18 16:55
28/12/18 09:35   Fișa postului Consilier Cl I Gr Prof Asistent, Compartiment Protecția Mediului 28/12/18 09:35
02/05/18 12:45   Fisa postului Consilier clasa I, grad profesional asistent 02/05/18 12:45
07/05/18 15:42   Fisa postului Consilier clasa I, grad profesional asistent 07/05/18 15:42
21/12/18 14:25   Fișa Postului Consilier Protecție Civilă 21/12/18 14:25
09/01/18 10:27   Fișa Postului Director Executiv - Direcția Administrare Domeniu Public și Privat 09/01/18 10:27
17/12/18 14:07   Fișa Postului pentru funcția publică consilier Cl I Grad prof Asistent, Compartiment Patrimoniu 17/12/18 14:07
17/12/21 09:33   Fișa postului pentru funcția publică Referent cl.III, grad profesional superior, Compartiment colectare venituri 17/12/21 09:33
09/01/19 11:15   Fișa postului pentru funcția publică Șef Serviciu Gr I, Serviciul Juridic 09/01/19 11:15
09/01/18 10:27   Fișa Postului Șef Serviciu - Serviciul Juridic, Comunicare, Administrație Publică 09/01/18 10:27
07/12/18 12:55   Fisa postului, Consilier Executare Silita 07/12/18 12:55
20/12/18 15:23   Fișa postului, Consilier juridic, Grad prof debutant, Compartiment Juridic, contencios, consiliere 20/12/18 15:23
07/12/18 12:55   Fisa Postului, Referent Colectare Impozite si taxe 07/12/18 12:55
11/07/17 08:27   Lista candidaților adminși la etapa a doua a procesului de selecție pentru posturile de membri în cadrul CA al SC TERMO-INTORSURA SRL 11/07/17 08:27
05/03/21 11:28   Muncitor Calificat Fochist, Treapta Profesionala IV-2 posturi 05/03/21 11:28
23/04/24 11:24   Proces verbal pentru verificarea eligibilității candidaților pentru ocuparea funcției publice Consilier cl.I, gr. prof. asistent, Compoartiment Dezvoltare Urbană, Strategii, Programe, Proiecte 23/04/24 11:24
03/08/17 12:50   Proces verbal privind rezultatul la proba interviu pentru ocuparea postului de Îngrijitor - Compartiment Întreținere infrastructură de cultură: Casa de cultură, cămine culturale, bibliotecă 03/08/17 12:50
03/08/17 13:00   Proces verbal privind rezultatul la proba practică pentru ocuparea postului de Îngrijitor - Compartiment Întreținere infrastructură de cultură: Casa de cultură, cămine culturale, bibliotecă 03/08/17 13:00
15/03/24 10:30   Publicare anunț concurs pentru ocuparea funcției publice Inspector cl.I, grad profesional superior, Compartiment lucrări publice 15/03/24 10:30
30/06/21 13:20   Publicarea examenului de promovare în grad-treaptă profesională pentru funcțiile contractuale 30/06/21 13:20
03/08/17 13:40   Raport final la concursul organizat pentru ocuparea postului de Îngrijitor - Compartiment Întreținere infrastructură de cultură: Casa de cultură, cămine culturale, bibliotecă 03/08/17 13:40
24/05/18 14:36   Raport final al concursului Consilier cl I, grad profesional asistent, Compartiment Salarizare, resurse umane 24/05/18 14:36
27/07/20 16:09   Raport final al concursului in vederea ocuparii functiei contractuale -Casier 27/07/20 16:09
27/07/20 16:08   Raport final al concursului in vederea ocuparii functiei contractuale- Consilier Juridic II 27/07/20 16:08
27/07/20 16:10   Raport final al concursului in vederea ocuparii functiei de Contabil treapta profesionala II 27/07/20 16:10
18/01/19 09:01   Raport final al concursului în vederea ocupării Funcției Publice Consilier Juridic Cl I Gr Prof Debutant, Comp Juridic, Contencios, Consiliere 18/01/19 09:01
15/01/19 17:23   Raport Final Al Concursului în Vederea Ocupării Funcției Publice Consilier Juridic Cl I Gr Prof Debutant, Compartiment Executare Silită 15/01/19 17:23
18/01/19 09:02   Raport final al concursului în vederea ocupării funcției publice Inspector protecție civilă cl. I gr. prof. superior Comp. Protecție civilă 18/01/19 09:02
02/04/21 12:00   Raport final al concursului Muncitor calificat Fochist 02/04/21 12:00
08/09/21 13:30   Raport final al concursului pentru ocuparea finctiei vacante Sofer treapta I 08/09/21 13:30
13/07/21 10:05   Raport final al concursului pentru ocuparea functiei contractuale de executie Muncitor necalificat treapta I, compartiment intretinere strazi 13/07/21 10:05
13/07/21 10:04   Raport final al concursului pentru ocuparea functiei contractuale de executie Sofer Tr.I Compartiment deservire generala 13/07/21 10:04
10/07/17 08:14   Raport final al concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante - Arhivar - Compartiment Arhivă 10/07/17 08:14
10/07/17 08:17   Raport final al concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante - Inginer silvic grad profesional debutant - Compartiment Administrare Pășuni 10/07/17 08:17
21/06/17 08:23   Raport final al concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante - Inspector de specialitate, treaptă profesională debutant, Compartiment Registrul agricol, agricultură și fond funciar, Cadastru 21/06/17 08:23
19/06/23 11:37   Raport final al concursului pentru ocuparea functiei publice Consilier Cl I grad profesional superior, Compartiment de monitorizare a asistentilor personali 19/06/23 11:37
14/07/23 11:06   Raport final al concursului pentru ocuparea postului temporar vacant Medic dentist/stomatolog 14/07/23 11:06
26/01/19 12:40   Raport final al concursului privind ocuparea Funcției Publice Consilier Cl I Gr Prof Asistent, Compartiment Protecția Mediului 26/01/19 12:40
16/10/19 17:16   Raport Final Al Examenului De Promovare în Grad Asistent Madical 16/10/19 17:16
02/12/21 14:24   Raport final al examenului de promovare în grad profesional Asistent social practicant 02/12/21 14:24
11/12/20 13:08   Raport final al examenului de promovare în grad profesional, Consilier juridic cl.I, gr. prof principal 11/12/20 13:08
01/11/17 18:51   Raport final al examenului pentru promovarea în grad profesional superior compartiment lucrari publice 01/11/17 18:51
01/02/18 15:14   Raport final Asistent Medical 01/02/18 15:14
07/11/17 12:21   Raport final concurs 07/11/17 12:21
19/09/22 22:33   Raport Final Concurs De Promovare 19/09/22 22:33
12/05/20 08:36   Raport final concurs promovare Compartiment Resurse Umane 12/05/20 08:36
10/11/17 13:35   Raport final concurs registratură 10/11/17 13:35
25/10/18 12:39   Raport final concurs Sofer Tr. I 25/10/18 12:39
07/02/22 09:21   Raport final concurs, Inspector superior, Compartiment Inspectie fiscala 07/02/22 09:21
06/01/22 22:37   Raport final concurs- Consilier Achizitii Superior 06/01/22 22:37
02/08/21 10:36   Raport final concurs-inspector 02/08/21 10:36
21/12/21 13:29   Raport final concurs-Sofer Tr. I 21/12/21 13:29
02/08/21 10:37   Raport final consurs -fochist 02/08/21 10:37
18/07/18 14:58   Raport final examen 18/07/18 14:58
23/10/17 15:06   Raport final examen promovare 23/10/17 15:06
01/02/18 15:17   Raport final Medic Stomatolog 01/02/18 15:17
25/07/22 10:57   Raport final Muncitor calificat 25/07/22 10:57
29/09/21 16:05   Raport final muncitor calificat mecanic auto, centrala termica 29/09/21 16:05
12/07/21 16:18   Raport final muncitor necalificat treapta I, Compartiment intretinere strazi 12/07/21 16:18
20/07/21 17:36   Raport Final Promovare Bibliotecar 20/07/21 17:36
20/07/21 17:35   Raport Final Promovare Solist Instrumentist 20/07/21 17:35
10/04/19 13:27   Raport Final Sef Serviciu grad I-Serviciul juridic 10/04/19 13:27
29/09/21 16:05   Raport final, Contabil sef, centrala termica 29/09/21 16:05
12/01/21 14:31   Raportul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale Muncitor necalificat treapta I, Compartiment administrare pășuni, păduri, spații verzi și seră 12/01/21 14:31
18/01/22 16:43   Raportul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice Referent clasa III, gr. prof. superior, Compartiment colectare venituri 18/01/22 16:43
15/01/19 17:23   Raportul Final Al Concursului în Vedera Ocupării Funcției Contractuale Asistent Social Principal, Compartiment Servicii Sociale 15/01/19 17:23
22/01/19 16:03   Raportul final al concursului în vederea ocupării Funcției Contractuale Asistent Social Debutant 22/01/19 16:03
22/04/21 11:23   Raportul final al concursului în vederea ocupării funcției publice Consilier cl.I, gr. profesional asistent, Compartiment evidență și plată beneficii de asistență socială, executare muncă în folosul comunității 22/04/21 11:23
07/02/18 13:08   Raportul final al concursului în vederea ocupării funcției publice Consilier cl.I, grad profesional superior, Compartiment Executare silită 07/02/18 13:08
07/02/18 13:12   Raportul final al concursului în vederea ocupării funcției publice Director executiv, gradul II, Direcția Administrare Domeniul Public și Privat 07/02/18 13:12
16/01/19 17:50   Raportul Final Al Concursului în Vederea Ocupării Funcției Publice Referent Cl III, Compartiment Colectare Venituri 16/01/19 17:50
07/02/18 13:08   Raportul final al concursului în vederea ocupării funcției publice Referent cl.III, grad profesional superior, Compartiment Registratură, secretariat 07/02/18 13:08
16/05/18 15:49   Raportul final al concursului penru ocuparea postului de Șofer Tr I 16/05/18 15:49
23/01/18 14:18   Raportul final al concursului pentru ocuparea funcției contractuale Șef serviciu-Serviciul Cultural, Centru Cultural Întorsura Buzăului 23/01/18 14:18
15/10/18 15:33   Raportul Final Al Concursului Pentru Ocuparea Funcției Contractuale Șofer Tr I, Compartiment De Transport Public Local 15/10/18 15:33
11/08/21 16:25   Raportul Final Al Concursului Pentru Ocuparea Funcției Contractuale, Îngrijitor, Compartiment Deservire Generală 11/08/21 16:25
16/01/19 17:51   Raportul Final Al Concursului Pentru Ocuparea Funcției Publice Consilier Cl I Gr Prof Asistent, Compartiment Patrimoniu 16/01/19 17:51
19/01/22 11:31   Raportul final al concursului pentru ocuparea funcției publice Consilier cl.I, gr. prof. debutant 19/01/22 11:31
14/05/24 10:12   Raportul final al concursului pentru ocuparea funcției publice Consilier cl.I, gr. profesional asistent, Compartiment Dezvoltare Urbană, Strategii, Programe, Proiecte, 14/05/24 10:12
17/08/17 15:45   Raportul final al concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante - Consilier cl. I , grad profesional superior - compartiment Colectare Venituri 17/08/17 15:45
21/01/21 14:30   Raportul final al concursului pentru ocuparea funcției publice Inspector clasa I, grad profesional superior, Compartiment Lucrări publice 21/01/21 14:30
29/01/18 15:31   Raportul final al concursului pentru ocuparea postului de casier-Compartiment casierie 29/01/18 15:31
28/07/20 12:06   Raportul final al concursului pentru ocuparea postului de Muncitor calificat electromecanic tr. IV din cadrul SPAET al orașului Întorsura Buzăului 28/07/20 12:06
17/02/23 11:58   Raportul final al concursului pentru ocuparea postului de Muncitor necalificat tr. I, Compartiment întreținere străzi 17/02/23 11:58
28/07/20 12:07   Raportul final al concursului pentru ocuparea postului de Șofer din cadrul SPAET al orașului Întorsura Buzăului 28/07/20 12:07
28/07/20 12:07   Raportul final al concursului pentru ocuparea postului de Șofer tr. I din cadrul SPAET al orașului Întorsura Buzăului 28/07/20 12:07
15/02/23 10:43   Raportul final al concursului pentru ocuparea postului de Șofer tr. I, Compartiment deservire generală 15/02/23 10:43
23/01/20 16:47   Raportul final al concursului privind prom. gr. prof. Consilier cl. I, gr. prof. superior, Comp. Reg. agricol, agricultură și fond funciar, Cadastru 23/01/20 16:47
23/01/20 16:48   Raportul final al concursului privind prom. gr. prof. Referent cl. III, gr. prof. principal, Comp. evidență și plată beneficii de asistență socială, executare muncă în folosul comunității 23/01/20 16:48
23/01/20 16:49   Raportul final al concursului privind prom. gr. prof. Referent cl. III, gr. prof. superior, Comp. Achiziții publ. control comercial, acorduri, avize, autorizări 23/01/20 16:49
28/07/20 12:03   Raportul final al concursului- Muncitor calificat Fochist, Cinci posturi, Compartiment Centrala Termica 28/07/20 12:03
28/07/20 12:04   Raportul final al concursului- Muncitor Calificat Instalator, Compartiment Centrala Termica 28/07/20 12:04
28/07/20 12:05   Raportul final al concursului- Muncitor calificat lacatus mecanic, Compartiment Centrala termica 28/07/20 12:05
28/07/20 12:05   Raportul final al concursului- Muncitor calificat pregatitor lemn aschietor, Compartiment Productie biomasa 28/07/20 12:05
21/08/23 13:50   Raportul final al examenului de promovare în clasă profesională, Consilier cl.I, gr. prof. asistent Compartiment colectare venituri 21/08/23 13:50
21/08/23 13:50   Raportul final al examenului de promovare în clasă profesională, Consilier cl.I, gr. prof. asistent Compartiment Registratură, Secretariat 21/08/23 13:50
18/01/22 16:44   Raportul final al examenului de promovare în grad profesional Referent cl. III, gr. prof. superior, Compartiment colectare venituri 18/01/22 16:44
21/08/23 13:50   Raportul final al examenului de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superioare, Consilier grad II, Compartiment Arhivă 21/08/23 13:50
03/08/20 17:41   Raportul final la concursul pentru ocuparea postului de Director gr. II din cadrul SPAET al or. Întorsura Buzăului 03/08/20 17:41
19/07/21 16:02   Raportul Final La Examenul De Promovare în Grad Prof Consilier Cl I, Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate 19/07/21 16:02
19/07/21 16:01   Raportul Final La Examenul De Promovare în Grad Prof Consilier Cl I, Compartiment Salarizare, IT, Monitor Oficial Local 19/07/21 16:01
06/12/18 09:27   Referent Cl III, Gr Prof Debutant, Compartiment Colectare Venituri 06/12/18 09:27
29/12/17 11:24   Revenire la anunțurile nr. 31870/22.12.2017 și 31644/22.12.2017 29/12/17 11:24
27/09/21 12:50   Rez ScrisRezultat proba scrisa Muncitor calificat mecanic auto, Compartiment centrala termica 27/09/21 12:50
22/01/18 17:33   Rezulltatul obținut la selecția dosarelor în urma soluționării contestației în vederea ocupării funcției publice de conducere Director executiv-Direcția Administrare Domeniul Public și Privat 22/01/18 17:33
18/01/18 16:40   Rezultartul obținut la selecția dosarelor pentru funcția publică de conducere Director executiv-Direcția Administrare Domeniu Public și Privat 18/01/18 16:40
13/07/18 14:28   Rezultat proba scrisă 13/07/18 14:28
07/06/21 14:42   Rezultat concurs -Sofer 07/06/21 14:42
07/07/21 15:08   Rezultat concurs probă practică pentru ocuparea postului Muncitor necalificat tr. I, Compartiment întreținere străzi 07/07/21 15:08
20/10/17 08:16   Rezultat examen promovare 20/10/17 08:16
23/07/20 14:38   Rezultat final - Contabil 23/07/20 14:38
09/11/18 12:04   Rezultat final -Director-SC TERMO-INTORSURA SRL 09/11/18 12:04
20/07/21 15:25   Rezultat Final Examen De Promovare, Inspector De Specialitate Inginer Silvic 20/07/21 15:25
05/02/18 16:05   Rezultat final Șofer 05/02/18 16:05
23/07/20 14:37   Rezultat final-Casier 23/07/20 14:37
08/11/17 15:25   Rezultat interviu compartiment registratură 08/11/17 15:25
15/06/23 12:28   Rezultat obtinut la proba intervic,Consilier cl I grad superior Compartiment monitorizarea asistentilor personali 15/06/23 12:28
05/02/18 15:31   Rezultat obținut la proba interviu - Compartiment registratură 05/02/18 15:31
01/04/21 16:02   Rezultat obtinut la proba interviu in vederea ocuparii a 2 functii contractuale de executie muncitor calificat fochist 01/04/21 16:02
09/12/20 15:40   Rezultat obtinut la proba interviu in vederea promovarii in grad profesional pentru functia publica de executie Consilier juridic , grad profesional principal 09/12/20 15:40
30/10/17 17:55   Rezultat obținut la proba interviu în vederea promovării în grad profesional superior 30/10/17 17:55
08/04/19 16:40   Rezultat obtinut la proba interviu Sef Serviciu I, Serviciul juridic 08/04/19 16:40
05/02/18 16:06   Rezultat obținut la proba interviu și centralizator final Executare silită 05/02/18 16:06
21/09/21 14:05   Rezultat obtinut la proba interviu, Muncitor calificat electromecanic, treapa profesionala IV, Compartiment centrala termica 21/09/21 14:05
08/07/21 16:29   Rezultat obtinut la proba interviu, Muncitor necalificat treapta I, Compartiment intretinere strazi 08/07/21 16:29
14/01/22 14:56   Rezultat obtinut la proba interviu, Referent superior , Compartiment Colectare venituri 14/01/22 14:56
01/02/18 16:45   Rezultat obtinut la proba interviu- Director executiv 01/02/18 16:45
11/10/18 15:56   Rezultat obtinut la proba interviu-Sofer Treapta I 11/10/18 15:56
31/01/22 15:28   Rezultat obtinut la proba scrisa Consilier Inspectie fiscala, Birou Venituri Taxe si impozite 31/01/22 15:28
13/06/23 13:31   rezultat obtinut la proba scrisa in vederea ocupari functiei publice de execitie Consilier Cl.I. gr. superior, Compartiment monitorizarea asistentilor personali 13/06/23 13:31
29/03/21 19:33   Rezultat obtinut la proba scrisa in vederea ocuparii a 2 functii contractuale de executie, muncitor calificat 29/03/21 19:33
27/06/17 14:08   Rezultat obținut la proba scrisă în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante - Inginer silvic grad profesional debutant - Compartiment Administrare Pășuni 27/06/17 14:08
01/02/18 14:32   Rezultat obtinut la proba scrisă în vederea ocupării funcției publice de conducere Director Executiv 01/02/18 14:32
02/11/17 16:51   Rezultat obținut la proba scrisă în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante - Referent cl. III - grad profesional superior - Compartiment registratură, secretariat 02/11/17 16:51
09/12/20 15:38   Rezultat obtinut la proba scrisa in vederea promovarii in grad profesional pentru functia publica de executie consilier juridic Cl.I grad profesional principal 09/12/20 15:38
30/10/17 15:55   Rezultat obținut la proba scrisă în vederea promovării în grad profesional superior 30/10/17 15:55
31/01/18 16:59   Rezultat obținut la proba scrisă Referent Cl. III, Compartiment Registratură, Secretariat 31/01/18 16:59
14/01/22 14:54   Rezultat obtinut la proba scrisa Referent Superior, Compartiment colectare venituri 14/01/22 14:54
21/09/21 14:04   Rezultat obtinut la proba scrisa, Muncitor calificat electromecanic, treapa profesionala IV, Compartiment centrala termica 21/09/21 14:04
08/04/19 13:50   Rezultat obtinut la proba scrisa, Sef serviciu gradul I, Serviciul juridic 08/04/19 13:50
23/10/17 08:16   Rezultat obținut la selectia dosarelor 23/10/17 08:16
02/02/23 09:28   Rezultat obtinut la selectia dosarelor in vederea ocuparii functiei contractual de executie temporar vacante-Muncitor necalificat tr.I Compartiment intretinere strazi 02/02/23 09:28
22/03/21 13:27   Rezultat obtinut la selectia dosarelor in vederea ocuparii functiei contractuale de executie muncitor calificat fochist 22/03/21 13:27
15/07/22 13:36   Rezultat obtinut la selectia dosarelor in vederea ocuparii functiei contractuale de executie Muncitor calificat tr.II 15/07/22 13:36
04/06/21 13:16   Rezultat obtinut la selectia dosarelor in vederea ocuparii functiei contractuale-SOFER- Compartiment Centrala termica 04/06/21 13:16
30/05/23 12:41   Rezultat obtinut la selectia dosarelor in vederea ocuparii functiei publice Consilier superior Compartiment de monitorizare a asistentilor personali 30/05/23 12:41
25/01/22 11:19   Rezultat obtinut la selectia dosarelor in vederea ocuparii functiei publice de executie, Inspector clasa I, grad profesional superior, Compartiment Inspectie fiscala 25/01/22 11:19
09/07/21 10:02   Rezultat obtinut la selectia dosarelor in vederea promovarii in grad profesional functie publica de executie Consilier cl.I grad profesional principal, Comp. Buget finante contabilitate 09/07/21 10:02
09/07/21 09:59   Rezultat obtinut la selectia dosarelor in vederea promovarii in grad profesional functie publica de executie Consilier cl.I grad profesional principal, Comp. salarizare, IT, Monitorul Oficial Local 09/07/21 09:59
22/07/21 15:29   Rezultat Obtinut La Selectia Dosarelor, Inspector De Specialitate, Compartiment Contabilitate 22/07/21 15:29
22/07/21 15:28   Rezultat Obtinut La Selectia Dosarelor, Muncitor Calificat Fochist, Compartiment Centrala Termica 22/07/21 15:28
02/02/18 14:36   Rezultat obtinut la solutionarea contestatie pentru Sofer treapta I 02/02/18 14:36
03/02/22 16:53   Rezultat obtinut pa proba interviu, Inspector clasa I, grad profesional superior, Compartiment Inspectie fiscala, Birou Venituri Taxe si Impozite 03/02/22 16:53
11/10/18 15:56   Rezultat obtinut proba scrisa-Sofer Treapta I 11/10/18 15:56
23/07/20 14:37   Rezultat proba Interviu - Contabil 23/07/20 14:37
12/05/20 08:35   Rezultat proba interviu Compartiment Resurse Umane 12/05/20 08:35
20/04/21 14:38   Rezultat probă interviu concurs ocupare funcție publică Consilier cl.I, gr. profesional asistent, Compartiment evidență și plată beneficii de asistență socială, executare muncă în folosul comunității 20/04/21 14:38
06/09/21 13:23   Rezultat proba interviu Sofer Tr I 06/09/21 13:23
27/09/21 15:56   Rezultat proba interviu, Contabil Sef 27/09/21 15:56
27/09/21 12:51   Rezultat proba interviu, Muncitor calificat mecanic auto, Compartiment centrala termica 27/09/21 12:51
21/07/22 15:53   Rezultat proba interviu, Muncitor calificat tr II 21/07/22 15:53
23/07/20 14:36   Rezultat proba Interviu- Casier 23/07/20 14:36
20/12/21 15:49   Rezultat proba interviu-Sofer Tr I 20/12/21 15:49
21/07/22 11:34   Rezultat proba practica Muncitor calificat tr II 21/07/22 11:34
01/11/17 18:48   Rezultat proba scrisă - consiliere persoane aflate în dificultate 01/11/17 18:48
12/05/20 08:34   Rezultat proba scrisa Compartiment Resurse Umane 12/05/20 08:34
20/04/21 14:37   Rezultat probă scrisă concurs ocupare funcție publică Consilier cl.I, gr. profesional asistent, Compartiment evidență și plată beneficii de asistență socială, executare muncă în folosul comunității 20/04/21 14:37
07/07/21 15:09   Rezultat probă scrisă concurs pentru ocuparea postului Șofer tr. I, Compartiment Deservire generală 07/07/21 15:09
21/11/23 10:08   Rezultat proba scrisa la concurs de promovare Muncitor calificat treapta profesionala III- Serviciul termic 21/11/23 10:08
14/05/18 12:33   Rezultat probă scrisă șofer 14/05/18 12:33
27/09/21 15:56   Rezultat proba scrisa, Contabil Sef 27/09/21 15:56
06/09/21 13:23   Rezultat proba scrisa, Sofer Tr I 06/09/21 13:23
20/12/21 15:48   Rezultat proba scrisa-Sofer Tr I 20/12/21 15:48
31/12/21 11:25   Rezultat proba suplimentara, Consilier Achizitii Publice 31/12/21 11:25
16/11/23 13:28   Rezultat selectia dosarelor la concurs de promovare Muncitor calificat treapata profesionala III 16/11/23 13:28
13/07/18 14:27   Rezultat selecție dosar 13/07/18 14:27
13/03/20 13:51   Rezultat selectie dosar Consilier principal 13/03/20 13:51
07/05/20 14:08   Rezultat selectie dosar promovare Compartiment Resurse Umane 07/05/20 14:08
18/10/17 14:29   Rezultat selecție dosar promovare grad 18/10/17 14:29
20/09/21 15:48   Rezultat selectie dosar, Contabil Sef , Compartiment contabilitate 20/09/21 15:48
20/09/21 15:49   Rezultat selectie dosar, Mecanic Auto, Compartiment Centrala Termica 20/09/21 15:49
06/11/18 12:35   Rezultat selectie dosar- Director-SC TERMO-Intorsura SRL 06/11/18 12:35
14/05/18 15:56   Rezultat selecție dosare Compartiment Salarizare, Resurse Umane 14/05/18 15:56
14/09/21 14:11   Rezultat selectie dosare Muncitor Calificat Electromecanic 14/09/21 14:11
24/07/17 09:54   Rezultat selecție dosare - Concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante - Îngrijitor - Compartiment Întreținere infrastructură de cultură: Casa de cultură, cămine culturale, bibliotecă 24/07/17 09:54
13/12/21 14:04   Rezultat selectie dosare -Sofer tr. I 13/12/21 14:04
05/10/18 08:38   Rezultat selectie dosare -sofer treapta I-Compartiment de transport public local 05/10/18 08:38
19/12/17 09:42   Rezultat selecție dosare compartiment protecția mediului 19/12/17 09:42
26/10/17 15:58   Rezultat selecție dosare compartiment registratură 26/10/17 15:58
22/12/21 11:45   Rezultat selecție dosare concurs pentru ocuparea funcției publice Consilier achiziții publice cl.I, grad profesional superior 22/12/21 11:45
30/12/21 14:28   Rezultat selecție dosare concurs recrutare Consilier clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Autoritatea tutelara si protecția copilului, intervenție în situații de urgență, de abuz, neglijare,etc. 30/12/21 14:28
03/12/20 15:50   Rezultat Selectie Dosare Examen Promovare Gr Prof Consilier Juridic Cl I 03/12/20 15:50
31/08/21 11:49   Rezultat selectie dosare Sofer tr I Serviciul de transport public local, administrare infrastructura de sport: baza sportiva sali de sport 31/08/21 11:49
07/05/18 15:39   Rezultat selectie dosare Sofer Treapta I Compartiment de transport public local 07/05/18 15:39
18/05/20 15:44   Rezultat selectie dosare, Administrator 18/05/20 15:44
18/05/20 15:44   Rezultat selectie dosare, Casier 18/05/20 15:44
18/05/20 15:45   Rezultat selectie dosare, Consilier Juridic 18/05/20 15:45
18/05/20 15:43   Rezultat selectie dosare, Contabil treapta profesionala II 18/05/20 15:43
22/11/23 11:22   Rezultat slectie dosare pentru ocuparea functiei publice Inspector clasa I grad profesional superior Compartiment Lucrari publice 22/11/23 11:22
11/01/19 15:05   Rezultatul bținut la proba interviu în vederea Ocupării Funcției Publice Vacante Consilier Cl I Gr Prof debutant, Compartiment Executare silita 11/01/19 15:05
27/07/20 16:11   Rezultatul la proba scrisă pentru concursul in vederea ocupării postului de Director Gr II din Cadrul SPAET al Or Întorsura Buzăului 27/07/20 16:11
21/07/20 15:37   Rezultatul La Proba Scrisă Pentru Postul De Muncitor Calificat Pregătitor Lemn Așchietor, Treapta Profesională IV, Comp Centrala Termică 21/07/20 15:37
13/07/20 14:08   Rezultatul La Selecția Dosarelor în Vederea Ocupări Postului De Șofer, Compartiment Conducător Auto Din Cadrul SPAET Al Or Întorsura Buzăului 13/07/20 14:08
01/07/21 13:22   Rezultatul la selecția dosarelor în vederea ocupării funcției contractuale muncitor necalificat Tr I, Comp întreținere străzi din data de 07.07.2021 01/07/21 13:22
01/07/21 13:24   Rezultatul la selecția dosarelor în vederea ocupării funcției contractuale Muncitor necalificat tr. I, Comp. întreținere străzi din data de 08.07.2021 01/07/21 13:24
01/07/21 13:24   Rezultatul la selecția dosarelor în vederea ocupării funcției contractuale Șofer tr. I, Comp. deservire generală din data de 07.07.2021 01/07/21 13:24
13/07/20 14:08   Rezultatul La Selecția Dosarelor în Vederea Ocupării Postului De Administrator Tr Prof II, Compartiment Centrala Termică Din Cadrul SPAET Al Or Întorsura Buzăului 13/07/20 14:08
15/07/20 10:37   Rezultatul La Selecția Dosarelor în Vederea Ocupării Postului De Casier, Compartiment Casierie Din Cadrul SPAET Al Or Întorsura Buzăului 15/07/20 10:37
13/07/20 14:08   Rezultatul La Selecția Dosarelor în Vederea Ocupării Postului De Consilier Juridic Gr Prof II, Compartiment Contabilitate Din Cadrul SPAET Al Or Întorsura Buzăului 13/07/20 14:08
13/07/20 14:08   Rezultatul La Selecția Dosarelor în Vederea Ocupării Postului De Contabil Tr Prof II, Compartiment Contabilitate Din Cadrul SPAET Al Or Întorsura Buzăului 13/07/20 14:08
13/07/20 14:09   Rezultatul La Selecția Dosarelor în Vederea Ocupării Postului De Muncitor Calificat Electromecanic Tr Prof IV, Compartiment Centarlă Termică Din Cadrul SPAET Al Or Întorsura Buzăului 13/07/20 14:09
29/12/20 14:44   Rezultatul la selecția dosarelor în vederea ocupării postului de Muncitor necalificat tr. I, Compartiment administrare pășuni, păduri, spații verzi și seră 29/12/20 14:44
29/12/20 14:45   Rezultatul la selecția dosarelor în vederea ocupării postului de Muncitor necalificat tr. I, Compartiment întreținere străzi 29/12/20 14:45
13/07/20 14:09   Rezultatul La Selecția Dosarelor în Vederea Ocupării Postului De Șofer Tr I, Compartiment Conducător Auto Din Cadrul SPAET Al Orașului Întorsura Buzăului 13/07/20 14:09
13/07/20 14:09   Rezultatul La Selecția Dosarelor în Vederea Ocupării Postului Mncitor Calificat Pregătitor Lemn Așchietor Tr IV, Compartiment Producție Biomasă Din Cadrul SPAET Al Or Întorsura Buzăului 13/07/20 14:09
13/07/20 14:09   Rezultatul La Selecția Dosarelor în Vederea Ocupării Postului Muncitor Calificat Fochist Tr Prof IV, Compartiment Centrală Termică Din Cadrul SPAET Al Or Întorsura Buzăului 13/07/20 14:09
13/07/20 14:09   Rezultatul La Selecția Dosarelor în Vederea Ocupării Postului Muncitor Calificat Lăcătuș Mecanic, Tr Prof IV, Compartiment Centrală Termică Din Cadrul SPAET Al Or Întorsura Buzăului 13/07/20 14:09
06/02/23 10:31   Rezultatul la selecția dosarelor pentru concursul în vederea ocupării postului de Șofer tr. I, Compartiment deservire generală 06/02/23 10:31
10/08/23 16:25   Rezultatul la selecția dosarelor pentru promovare în clasă profesională, Consilier cl.I, gr. prof. asistent, Compartiment colectare venituri 10/08/23 16:25
10/08/23 11:46   Rezultatul la selecția dosarelor pentru promovare în clasă profesională, Consilier cl.I, gr. prof. asistent, Compartiment Registratură, secretariat 10/08/23 11:46
10/08/23 11:46   Rezultatul la selecția dosarelor pentru promovarea într-o funcție cu un nivel de studii superioare, Consilier grad II, Compartiment Arhivă 10/08/23 11:46
22/01/19 16:05   Rezultatul obșinut la proba interviu în vederea ocupării funcției publice Consilier Cl I Gr Prof Asistent, Compartiment Protecția Mediului 22/01/19 16:05
10/05/24 13:14   Rezultatul obțint la proba interviu a concursului pentru ocuparea funcției publice Consilier clasa I gr. profesional asistent, Compartiment Dezvoltare Urbană, Strategii, Programe, Proiecte 10/05/24 13:14
08/05/24 14:01   Rezultatul obțint la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice Consilier clasa I gr. profesional asistent, Compartiment Dezvoltare Urbană, Strategii, Programe, Proiecte 08/05/24 14:01
09/02/23 09:33   Rezultatul obțint la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de Șofer tr.I, Comp. Deservire generală 09/02/23 09:33
24/07/20 13:30   Rezultatul obtinul la proba interviu in vederea ocuparii functiei de Muncitor Calificat Pregatitor Lemn Aschietor, Compartiment Productie Biomasa 24/07/20 13:30
22/07/20 14:28   Rezultatul Obținut în Urma Selecționării Contestației La Selecția Dosarelor în Vederea Ocupării Postului De Director Grad II în Cadrul SPAET Al Or Întorsura Buzăului 22/07/20 14:28
22/07/20 14:29   Rezultatul Obținut în Urma Soluționării Contestației La Proba Scrisă în Vederea Ocupării Postului De Consilier Juridic Grad Profesional II, Comp Contabilitate, în Cadrul SPAET Al Or Întorsura Buzăului 22/07/20 14:29
22/07/20 14:29   Rezultatul Obținut în Urma Soluționării Contestației La Selecția Dosarelor în Vederea Ocupării Postului De Director Grad II în Cadrul SPAET Al Or Întorsura Buzăului 22/07/20 14:29
16/07/20 12:18   Rezultatul Obținut în Urma Soluțonării Contestației La Selecția Dosarelor în Vederea Ocupării Postului Adminstrator Tr Prof, II, Compartiment Centrala Termică Din Cadrul SPAET Al Or Înt Buzăului 16/07/20 12:18
15/07/21 17:47   Rezultatul Obținut La Analiza Dosarului în Vederea Promovării în Grad A Funcț Contr Bibliotecar Gr I 15/07/21 17:47
15/07/21 17:47   Rezultatul Obținut La Analiza Dosarului Priv Promov în Grad A Funcț Contr Inspector De Specialitate, Inginer Silvic Gr I 15/07/21 17:47
21/05/18 12:22   Rezultatul obținut la concursul, proba interviu în vederea ocupării funcției publice Consilier cl. I, grad prof. asistent 21/05/18 12:22
13/02/23 14:14   Rezultatul obținut la interviu pentru concursul în vederea ocupării postului de Șofer tr. I, Comp. Deservire generală 13/02/23 14:14
29/07/21 14:47   Rezultatul obtinut la interviu, Inspector 29/07/21 14:47
29/07/21 14:28   Rezultatul obtinut la interviu, Muncitor calificat Fochist, Compartiment Centrala termica 29/07/21 14:28
21/01/20 15:10   Rezultatul Obținut La Prob Scrisă în Vederea Prom în F P Referent Cl III, Gr Prof Principal, Comp Evidență și Plată Beneficii De Asistență Socială, Executare Muncă în Folosul Comunității 21/01/20 15:10
21/01/20 15:05   Rezultatul obținut la prob. interviu în vederea prom. în f. p. Referent cl. III, gr. prof superior, Comp. achiziții publice, control comercial, acodruri, avize, autorizări 21/01/20 15:05
21/01/20 15:04   Rezultatul obținut la prob. scrisă în vederea prom. în f. p. Consilier cl. I, gr. prof. superior, Comp. Registrul agricol, agricultură și fond funciar, Cadastru. 21/01/20 15:04
14/01/22 14:53   Rezultatul obținut la proba interviu a examenului de promovare în grad profesional Referent cl.III, gr. prof. superior, Compartiment Colectare venituri 14/01/22 14:53
04/09/23 11:04   Rezultatul obținut la proba interviu a examenului de promovare în grad profesional, Consilier cl.I, gr. profesional principal, Compartiment Executare silita 04/09/23 11:04
21/08/23 10:03   Rezultatul obținut la proba interviu a examenului de promvare în clasă pentru funcția publică Consilier cl.I gr. profesional asistent Compartiment colectare venituri 21/08/23 10:03
18/08/23 14:01   Rezultatul obținut la proba interviu a examenului de promvare în clasă pentru funcția publică Consilier cl.I gr. profesional asistent Compartiment Registratură, Secretariat 18/08/23 14:01
18/01/19 09:06   Rezultatul obținut la proba interviu Asistent Social Debutant 18/01/19 09:06
30/01/18 15:49   Rezultatul obținut la proba interviu în vederea ocupării funcției contractuale Asistent medical, grad profesional debutant și centralizatorul nominal 30/01/18 15:49
09/08/21 15:46   Rezultatul obținut la proba interviu în vederea ocupării funcției contractuale Îngrijitor, Compartiment Deservire generală 09/08/21 15:46
30/01/18 15:47   Rezultatul obținut la proba interviu în vederea ocupării funcției contractuale Medic stomatolog-dentist și centralizatorul nominal 30/01/18 15:47
24/07/20 13:31   Rezultatul obtinut la proba interviu in vederea ocuparii functiei de Muncitor Calificat Instalator Compartiment Centrala Termica 24/07/20 13:31
24/07/20 13:32   Rezultatul obtinut la proba interviu in vederea ocuparii Functiei de Muncitor Calificat Lacatus Mecanic, Compartiment Centrala Termica 24/07/20 13:32
04/01/22 17:23   Rezultatul obținut la proba interviu în vederea ocupării funcției publice Consilier achiziții publice clasa I, grad profesional superior 04/01/22 17:23
21/08/17 09:08   Rezultatul obținut la proba interviu în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante - Consilier cl. I - grad profesional asistent - Compartiment Salarizare, resurse umane 21/08/17 09:08
19/01/21 17:55   Rezultatul Obținut La Proba Interviu în Vederea Ocupării Funcției Publice Inspector Cl I, Gr Prof Superior, Compartiment Lucrări Publice 19/01/21 17:55
15/01/19 16:25   Rezultatul obținut la proba interviu în vederea ocupării Funcției Publice Inspector Protecție Civilă, Comartiment Protecție Civilă 15/01/19 16:25
24/07/20 13:29   Rezultatul obținut la proba interviu in vederea ocuparii functiilor de Muncitor calificat Fochist, Cinci posturi, Compartiment Centrala Termica 24/07/20 13:29
21/01/20 16:49   Rezultatul obținut la proba interviu în vederea prom. în f. p.Consilier cl. I, gr. prof. superior, Comp. Registrul agricol, agricultură și fond funciar, Cadastru 21/01/20 16:49
15/07/21 17:43   Rezultatul Obținut La Proba Interviu în Vederea Promovării în Gr Prof Consilier Cl I, Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate (1) 15/07/21 17:43
15/07/21 17:46   Rezultatul Obținut La Proba Interviu în Vederea Promovării în Gr Prof Consilier Cl I, Compartiment Salarizare, IT, Monitor Oficial Local 15/07/21 17:46
25/01/18 16:36   Rezultatul Obținut La Proba Interviu Pentru Concursul în Vederea Ocupării Funcției ComtractualeRezultatul obținut la proba interviu pentru concursul în vederea ocupării funcției comtractuale Casier, Compartiment casierie Casier, Compartiment Casierie 25/01/18 16:36
15/02/23 11:08   Rezultatul obținut la proba interviu pentru concursul în vederea ocupării postului de Muncitor necalificat tr.I Compartiment întreținere străzi 15/02/23 11:08
09/07/21 13:28   Rezultatul obținut la proba interviu pentru concursul în vederea ocupării postului de Șofer tr. I, Compartiment deservire generală 09/07/21 13:28
09/07/21 13:29   Rezultatul obținut la proba interviu pentru concursul în vederea ocupării postului Muncitor necalificat tr. I, Compartiment întreținere străzi 09/07/21 13:29
31/08/23 16:03   Rezultatul obținut la proba interviu pentru examenul de promovare în grad profesional, Consilier cl.I, gr. prof. principal, Compartiment Patrimoniu 31/08/23 16:03
31/08/23 16:03   Rezultatul obținut la proba interviu pentru examenul de promovare în grad profesional, Referent cl. III, gr. prof. superior, Compartiment evidență și plată beneficii de asistență socială 31/08/23 16:03
16/01/19 17:51   Rezultatul Obținut La Proba Interviu Pentru Ocuparea Funcției Publice Referent Cl III, Compartiment Colectare Venituri 16/01/19 17:51
16/01/19 17:52   Rezultatul Obținut La Proba Interviu Pentru Ocuparea Postului Consilier Cl I Gr Prof Asistent, Compartiment Patrimoniu 16/01/19 17:52
08/01/21 14:41   Rezultatul obținut la proba interviu pentru ocuparea postului Muncitor necalificat tr. I, Comartiment administrare pășuni, păduri, spații verzi și seră 08/01/21 14:41
24/07/20 13:36   Rezultatul obținut la proba interviu pentru postul de Muncitor Calificat Electromecanic Tr Prof IV, Compartiment Centrala Termică Din Cadrul SPAET Al Or Întorsura Buzăulu 24/07/20 13:36
24/07/20 13:39   Rezultatul obținut la proba interviu pentru postul de Șofer Tr I, Compartiment Conducător Auto din Cadrul SPAET Al Or Întorsura Buzăului 24/07/20 13:39
24/07/20 13:40   Rezultatul obținut la proba interviu pentru postul de Șofer, Compartiment Conducător Auto din Cadrul SPAET Al Or Întorsura Buzăului 24/07/20 13:40
30/07/20 13:02   Rezultatul obținut la proba interviu și centralizatorul nominal privind ocuparea postului de Director gr. II, Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică al or. Înt. Buzăului 30/07/20 13:02
27/06/17 11:25   Rezultatul obținut la proba interviu, în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante - Arhivar, Compartiment Arhivă 27/06/17 11:25
21/06/17 08:23   Rezultatul obținut la proba interviu, in vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante - Inspector de specialitate, treaptă profesională debutant, Compartiment Registrul agricol, agricultură și fond funciar, Cadastru 21/06/17 08:23
29/05/17 16:27   Rezultatul obținut la proba interviu, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante - Șef Serviciu grad profesional II , Serviciul Juridic, Comunicare, Administrație publică 29/05/17 16:27
09/08/21 15:45   Rezultatul obținut la proba practică în vederea ocupării funcției contractuale Îngrijitor, Compartiment Deservire generală 09/08/21 15:45
06/01/21 16:47   Rezultatul obținut la proba practică în vederea ocupării postului de Muncitor necalificat treapta I, Compartimet administrare pășuni, păduri, spații verzi și seră 06/01/21 16:47
08/07/21 14:39   Rezultatul obținut la proba practica în vederea ocupării unei funcții contractuale de executie, Muncitor necalificat treapta I, Compartiment intretinere strazi 08/07/21 14:39
09/02/23 15:22   Rezultatul obținut la proba practică pentru concursul în vederea ocupării postului de muncitor necalificat tr. I, Compartiment întreținere străzi 09/02/23 15:22
21/08/23 10:02   Rezultatul obținut la proba scisă a examenului de promvare în clasă pentru funcția publică Consilier cl.I gr. profesional asistent Compartiment colectare venituri 21/08/23 10:02
18/08/23 14:01   Rezultatul obținut la proba scisă a examenului de promvare în clasă pentru funcția publică Consilier cl.I gr. profesional asistent Compartiment Registratură, Secretariat 18/08/23 14:01
04/12/23 14:05   Rezultatul obținut la proba scisă pentru ocuparea funcției publice Inspector cl.I, gr. prof. superior, Compartiment lucrări publice 04/12/23 14:05
19/01/18 17:29   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă - Caserie - Compartiment Casierie 19/01/18 17:29
19/01/18 17:29   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă - Șef Serviciu - Serviciul Cultural, Centru Cultural 19/01/18 17:29
04/01/22 17:23   Rezultatul obținut la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice Consilier achiziții publice clasa I, grad profesional superior 04/01/22 17:23
12/01/22 16:22   Rezultatul obținut la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice Consilier cl. I, grad profesional debutant 12/01/22 16:22
14/01/22 14:53   Rezultatul obținut la proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional Referent cl. III, gr. prof. superior, Compartiment Colectare venituri 14/01/22 14:53
04/09/23 11:04   Rezultatul obținut la proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional, Consilier cl.I, gr. profesional principal, Compartiment Executare silita 04/09/23 11:04
31/08/23 15:03   Rezultatul obținut la proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional, Consilier cl.I, gr. profesional principal, Compartiment Patrimoniu 31/08/23 15:03
18/08/23 14:02   Rezultatul obținut la proba scrisă a examenului de promvare pe postul de Consilier grad II, Compartiment Arhivă 18/08/23 14:02
21/01/20 15:05   Rezultatul obținut la proba scrisa conc. promov. Referent cl. III, gr. prof. superior, Comp. achiziții publice, control comercial, acorduri, avize, autorizări 21/01/20 15:05
31/01/18 15:40   Rezultatul obținut la proba scrisă concurs Șofer treapta I, Compartiment deservire generală 31/01/18 15:40
22/01/18 18:37   Rezultatul obținut la proba scrisa în urma soluționării contestației pentru concursul în vederea ocupării funcției contractuale de conducere Șef serviciu-Serviciul Cultural, Centru Cultural Întorsura Buzăului 22/01/18 18:37
25/01/18 16:34   Rezultatul obținut la proba scrisă în vederea ocupării funcției contractuale Asistent medical-Compartiment Asistență comunitară 25/01/18 16:34
15/01/19 15:37   Rezultatul obținut la proba scrisă în vederea ocupării Funcției contractuale Asistent Personal Gr Prof debutanto 15/01/19 15:37
04/08/21 15:40   Rezultatul obținut la proba scrisă în vederea ocupării funcției contractuale de execuție Îngrijitor, Compartiment Deservire Generală 04/08/21 15:40
26/01/18 15:04   Rezultatul obținut la proba scrisă în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante - medic stomatolog/dentist - Compartiment asistență comunitară 26/01/18 15:04
29/07/21 12:42   Rezultatul obtinut la proba scrisa in vederea ocuparii functiei contractuale, Fochist, treapta profesionala IV, Compartiment Centrala termica 29/07/21 12:42
29/07/21 12:24   Rezultatul obtinut la proba scrisa in vederea ocuparii functiei contractuale, Inspector de specialitate, Compartiment Contabilitate 29/07/21 12:24
22/01/19 16:04   Rezultatul obținut la proba scrisă în vederea ocupării funcției publice Consilier Asistent Cl I Gr, Prof Asistent, Compartiment Protecția Mediului 22/01/19 16:04
10/01/19 14:58   Rezultatul obținut la proba scrisă în vederea ocupării Funcției publice Consilier Cl I, Gr Prof Asistent, Compartiment Patrimoniu 10/01/19 14:58
16/05/18 15:45   Rezultatul obținut la proba scrisă în vederea ocupării funcției publice Consilier Cl I-Compartiment Salarizare, Resurse Umane 16/05/18 15:45
08/01/19 21:24   Rezultatul obținut la proba scrisă în vederea ocupării funcției publice Consilier Juridic Cl I Gr Prof debutant, Compartiment Executare Silită 08/01/19 21:24
10/01/19 16:15   Rezultatul obținut la proba scrisă în vederea ocupării Funcției Publice Consilier Juridic Cl I, Comp Juridic, contencios, consiliere 10/01/19 16:15
21/08/17 09:07   Rezultatul obținut la proba scrisă în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante - Consilier cl. I - grad profesional asistent - Compartiment Salarizare, resurse umane 21/08/17 09:07
16/08/17 09:01   Rezultatul obținut la proba scrisă în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante - Consilier cl. I - grad profesional superior - Compartiment colectare venituri 16/08/17 09:01
01/11/17 18:54   Rezultatul obținut la proba scrisă în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante - Consilier cl. I grad profesional asistent - Compartiment consiliere persoane aflate în dificultate 01/11/17 18:54
19/01/21 17:54   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă în Vederea Ocupării Funcției Publice Inspector Cl I, Gr Prof Superior, Compartiment Lucrări Publice 19/01/21 17:54
15/01/19 15:37   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă în Vederea Ocupării Funcției Publice Inspector Protecție Civilă, Comartiment Protecție Civilă 15/01/19 15:37
08/01/19 21:25   Rezultatul obținut la proba scrisă în vederea ocupării funcției publice Referent Cl III Gr Prof debutant, Compartiment Colectarea Veniturilor 08/01/19 21:25
20/07/20 16:08   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă în Vederea Ocupării Postului De Casier, Compartiment Casierie 20/07/20 16:08
21/07/20 08:10   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă în Vederea Ocupării Postului De Casier, Compartiment Casierie-update 21/07/20 08:10
20/07/20 16:10   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă în Vederea Ocupării Postului De Consilier Juridic, Gr Prof II, Compartiment Contabilitate 20/07/20 16:10
21/07/20 10:13   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă în Vederea Ocupării Postului De Consilier Juridic, Gr Prof II, Compartiment Contabilitate Update 21/07/20 10:13
20/07/20 16:07   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă în Vederea Ocupării Postului De Contabil Tr Prof II, Compartiment Contabilitate 20/07/20 16:07
21/07/20 10:13   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă în Vederea Ocupării Postului De Contabil Tr Prof II, Compartiment Contabilitate-update 21/07/20 10:13
06/03/18 16:07   Rezultatul obținut la proba scrisă în vederea promovării în funcția contractuală Inspector de specialitate grad profesional II 06/03/18 16:07
06/03/18 16:05   Rezultatul obținut la proba scrisă în vederea promovării în funcția contractuală Inspector de specialitate, inginer silvic, grad profesional II 06/03/18 16:05
15/07/21 17:45   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă în Vederea Promovării în Gr Prof Consilier Cl I, Compartiment Buget, Finațe, Contabilitate (2) 15/07/21 17:45
15/07/21 17:46   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă în Vederea Promovării în Gr Prof Consilier Cl I, Compartiment Salarizare, IT, Monitor Oficial Local 15/07/21 17:46
16/07/21 14:16   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă în Vederea Promovării în Gr Prof Inspector De Specialitate, Inginer Sivic 16/07/21 14:16
16/07/21 14:16   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă în Vederea Promovării în Gr Profesional Bibliotecar Grad I 16/07/21 14:16
25/11/21 15:49   Rezultatul obținut la proba scrisă în vederea promovării în grad profesional pentru funcția contractuală de excuție Asistent social practicant 25/11/21 15:49
16/07/21 14:15   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă în Vederea Promovării în Treaptă Prof Solist Instrumentist Tr II 16/07/21 14:15
21/07/20 15:35   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă Pentru 5 Posturi Muncitor Calificat Fochist Tr Prof IV, Compartiment Centrala Termică 21/07/20 15:35
05/03/18 16:24   Rezultatul obținut la proba scrisă pentru examenul de promovare Bibliotecar grad-treaptă profesională IA 05/03/18 16:24
31/08/23 16:01   Rezultatul obținut la proba scrisă pentru examenul de promovare în grad profesional, Referent cl. III, gr. prof. superior, Compartiment evidență și plată beneficii de asistență socială 31/08/23 16:01
14/10/19 08:28   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă Pentru Examenul De Promovare în Grad, Func Contr Asistent Medical 14/10/19 08:28
05/03/18 16:25   Rezultatul obținut la proba scrisă pentru examenul de promovare Referent grad profesional IA 05/03/18 16:25
21/07/20 15:35   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă Pentru Postul De Muncitor Calificat Electromecanic Tr Prof IV, Compartiment Centrala Termică 21/07/20 15:35
21/07/20 15:34   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă Pentru Postul De Muncitor Calificat Instalator Tr Prof IV, Compartiment Centrala Termică 21/07/20 15:34
21/07/20 15:33   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă Pentru Postul De Muncitor Calificat Lăcătuș Mecanic Tr Prof IV, Compartiment Centrala Termică 21/07/20 15:33
21/07/20 15:34   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă Pentru Postul De Șofer, Compartiment Conducător Auto 21/07/20 15:34
21/07/20 15:34   Rezultatul Obținut La Proba Scrisă Pentru Postul Șofer Treapta I, Compartiment Conducător Auto 21/07/20 15:34
05/02/18 15:34   Rezultatul obținut la proba scrisă privind ocuparea funcției publice Consilier cl. I, grad profesional superior-Compartiment Executare silită 05/02/18 15:34
23/06/17 08:53   Rezultatul obținut la proba scrisă, în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante - Arhivar, Compartiment Arhivă 23/06/17 08:53
15/06/17 14:18   Rezultatul obținut la proba scrisă, în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante - Inspector de specialitate, treaptă profesională debutant, Compartiment Registrul agricol, agricultură și fond funciar, Cadastru 15/06/17 14:18
29/05/17 16:27   Rezultatul obținut la proba scrisă, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante - Șef Serviciu grad profesional II , Serviciul Juridic, Comunicare, Administrație publică 29/05/17 16:27
15/07/21 17:46   Rezultatul Obținut La Promovarea în Treaptă Prof Pentru Funcț Contractuală Solist Instrumentist Treapta II 15/07/21 17:46
04/01/19 16:10   Rezultatul obținut la selecța dosarelor, Concursul Consilier Cl I, Compartiment Patrimoniu 04/01/19 16:10
14/01/20 17:10   Rezultatul obținut la selectia dosarelor- Promovare Referent Cl III, Gr Prof Principal 14/01/20 17:10
14/01/20 17:08   Rezultatul Obținut la selectia dos Consilier Cl I, Gr Prof Superior 14/01/20 17:08
12/01/18 15:09   Rezultatul obținut la selecția dosarelor - postul Șef serviciu 12/01/18 15:09
14/01/20 17:32   Rezultatul obținut la selectia dosarelor Conc Promovare Referent Cl III, Gr Prof Superior 14/01/20 17:32
06/09/22 12:55   Rezultatul obtinut la selectia dosarelor Consilier asistent 06/09/22 12:55
23/01/18 10:25   Rezultatul obținut la selecția dosarelor în urma analizării și soluționării contestației pentru concursul Director executiv, grad profesional II 23/01/18 10:25
10/08/17 13:18   Rezultatul obținut la selecția dosarelor în vederea ocupării funcției bublice de execuție vacante, Consilier cl I - grad profesional asistent - Compartiment Salarizare resurse umane 10/08/17 13:18
14/06/17 13:03   Rezultatul obținut la selecția dosarelor în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante - Arhivar, Compartiment Arhivă 14/06/17 13:03
14/06/17 13:03   Rezultatul obținut la selecția dosarelor în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante - Inginer silvic grad profesional debutant - Compartiment Administrare pășuni 14/06/17 13:03
14/06/17 13:03   Rezultatul obținut la selecția dosarelor în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante - Inspector de specialitate, treaptă profesională debutant, Compartiment Registrul agricol, agricultură și fond funciar, Cadastru 14/06/17 13:03
29/07/21 12:17   Rezultatul obținut la selecția dosarelor în vederea ocupării funcției contractuale Îngrijitor, Compartiment Deservire generală 29/07/21 12:17
23/01/18 14:20   Rezultatul obținut la selecția dosarelor în vederea ocupării funcției contractuale Șofer treapta I-Compartiment Deservire generală 23/01/18 14:20
22/05/17 16:26   Rezultatul obținut la selecția dosarelor în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante - Șef Serviciu grad profesional II , Serviciul Juridic, Comunicare, Administrație publică 22/05/17 16:26
30/10/17 10:52   Rezultatul obținut la selecția dosarelor în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante - Consilier cl. I - grad profesional asistent - Compartiment consiliere persoane aflate în dificultate 30/10/17 10:52
07/08/17 15:56   Rezultatul obținut la selecția dosarelor în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată, Consilier cl I - grad profesional superior - Compartiment colectare venituri 07/08/17 15:56
07/01/19 17:36   Rezultatul obținut la selecția dosarelor în vederea ocupării Funcției publice Inspector Protecție Civilă, Compartiment Protecție Civilă 07/01/19 17:36
05/01/22 23:01   Rezultatul obținut la selecția dosarelor în vederea ocupării funcției publice Referent cl.III, gr. prof. superior, Comp. colectare venituri 05/01/22 23:01
21/01/19 17:59   Rezultatul obținut la selecția dosarelor în vederea ocupării Funcției Publice Șef Serviciu, Serviciul Juridic 21/01/19 17:59
21/07/20 08:09   Rezultatul Obținut La Selecția Dosarelor în Vederea Ocupării Postului De Director Gr II, SPAET Al Orașului Întorsura Buzăului 21/07/20 08:09
13/07/20 14:09   Rezultatul Obținut La Selecția Dosarelor în Vederea Ocupării Postului De Muncitor Calificat Instalator, Tr Prof IV Compartiment Centrala Termică Din Cadrul SPAET Al Or Întorsura Buzăului 13/07/20 14:09
28/06/23 08:43   Rezultatul obtinut la selectia dosarelor in vederea ocuparii postului temporar vacant Medic debtist/stomatolog 28/06/23 08:43
05/01/22 14:41   Rezultatul obținut la selecția dosarelor în vederea promovării în grad profesional Referent cl.III, gr. prof superior, Comp colectare venituri 05/01/22 14:41
15/01/18 16:52   Rezultatul obținut la selecția dosarelor pentru concursul Asiatent Medical, Compartiment Asistență Comunitară 15/01/18 16:52
08/01/19 21:26   Rezultatul obținut la selecția dosarelor pentru Concursul Asistent Social debutant 08/01/19 21:26
08/01/19 21:28   Rezultatul obținut la selecția dosarelor pentru Concursul Asistent Social Practicant 08/01/19 21:28
06/04/21 12:52   Rezultatul obținut la selecția dosarelor pentru concursul în vederea ocupării funcției publice Consilier cl.I, gr. prof. asistent ,Comp. evidență și plată benef. de as. soc. ex. muncă în folosul comunității 06/04/21 12:52
11/01/21 12:50   Rezultatul obținut la selecția dosarelor pentru concursul în vederea ocupării funcției publice Inspector cl. I, gr. prof. superior, Compartiment Lucrări publice 11/01/21 12:50
29/03/19 15:18   Rezultatul Obținut La Selecția Dosarelor Pentru Concursul Șef Serviciu Grad I- Serviciul Juridic 29/03/19 15:18
24/08/23 15:32   Rezultatul obținut la selecția dosarelor pentru examenul de promovare în grad profesional Consilier cl.I, gr. profesional principal, Compartiment executare silita 24/08/23 15:32
24/08/23 15:31   Rezultatul obținut la selecția dosarelor pentru examenul de promovare în grad profesional Consilier cl.I, gr. profesional principal, Compartiment Patrimoniu 24/08/23 15:31
25/08/23 10:02   Rezultatul obținut la selecția dosarelor pentru examenul de promovare în grad profesional, Referent clasa III, grad profesional superior, Compartiment evidență și plată beneficii de asistență socială 25/08/23 10:02
18/01/18 16:38   Rezultatul obținut la selecția dosarelor pentru funcția publică Consilier cl. I-Compartiment Executare silită 18/01/18 16:38
18/01/18 16:37   Rezultatul obținut la selecția dosarelor pentru funcția publică Referent Cl III-Compartiment Registratură, Secretariat 18/01/18 16:37
16/01/19 17:52   Rezultatul Obținut La Selecția Dosarelor Pentru Ocuparea Funcției Publice Consilier Cl I, Compartiment Protecția Mediului 16/01/19 17:52
12/01/18 15:05   Rezultatul obținut la selecția dosarelor pentru postul de casier 12/01/18 15:05
12/01/18 15:06   Rezultatul obținut la Selecția dosarelor pentru postul de medic stomatolog-dentist 12/01/18 15:06
28/12/18 15:10   Rezultatul obținut la selecția dosarelor pt concursul, Consilier Juridic Cl I, Compartiment Executare Silită 28/12/18 15:10
28/12/18 15:11   Rezultatul obținut la selecția dosarelor pt concursul, Referent Cl III, Compartiment Colectare Venituri 28/12/18 15:11
04/01/19 16:11   Rezultatul obținut la selecția dosarelor, Concursul Consilier Juridic Cl I, Compartiment Juridic, contencios, consiliere 04/01/19 16:11
23/01/18 10:29   Rezultatul obținut la soluționarea contestației la proba scrisă pentru concursul în vederea ocupării postului Șef servici-Serviciul Cultural, Centru Cultural 23/01/18 10:29
01/08/17 08:53   Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de Îngrijitor - Compartiment Întreținere infrastructură de cultură: Casa de cultură, cămine culturale, bibliotecă 01/08/17 08:53
19/09/22 22:32   Rezultatul Probei Interviu Al Concursului De Promovare In Clasa 19/09/22 22:32
19/09/22 22:32   Rezultatul Probei Scrise Al Concursului De Promovare In Clasa 19/09/22 22:32
10/01/22 16:01   Rezultatul probei suplimentare la concursul pentru ocuparea funcției publice Consilier cl.I grad profesional debutant 10/01/22 16:01
15/05/20 14:01   Rezultatul selectie dosare muncitor calificat aschietor 15/05/20 14:01
15/05/20 13:59   Rezultatul selectie dosare Muncitor calificat electromecanic Tr IV 15/05/20 13:59
15/05/20 14:02   Rezultatul selectie dosare muncitor calificat Fochist 15/05/20 14:02
15/05/20 14:04   Rezultatul selectie dosare muncitor calificat Instalator 15/05/20 14:04
15/05/20 14:04   Rezultatul selectie dosare muncitor calificat Lacatus 15/05/20 14:04
15/05/20 14:01   Rezultatul selectie dosare Șofer Tr I, Compartiment Conducător Auto 15/05/20 14:01
15/05/20 14:01   Rezultatul selectie dosare Șofer, Compartiment Conducător Auto 15/05/20 14:01
17/01/22 12:40   Rezultaul obținut la proba interviu a concursului pentru ocuparea funcției publice Consilier cl. I, gr. prof. debutant 17/01/22 12:40
21/01/20 15:13   Rezultaul obținut la proba interviu în vederea prom. în f. p. Referent cl. III, gr. prof. principal, Comp. evidență și plată beneficii de asistență socială, executare muncă în folosul comunității 21/01/20 15:13
Skip to content