Dispoziții Primar

DISPOZIȚIA NR. 119/31.01.2017   privind convocarea Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului, în ședința extraordinară pentru data de 03.02.2017, orele 12.00 la sediul Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului 23/05/17 10:21
DISPOZIȚIA NR. 12/20.01.2017   privind organizarea examenului de promovare în grad profesional pentru funcțiile publice de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului 23/05/17 10:24
DISPOZIȚIA NR. 13/25.01.2017   privind convocarea Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului, în ședința ordinară pentru data de 31.01.2017, ora 15.00 la sediul Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului 23/05/17 10:23
DISPOZIȚIA NR. 14/25.01.2017   privind organizarea concursului ocupării funcțiilor publice de conducere vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului 23/05/17 10:23
DISPOZIȚIA NR. 179/21.02.2017   privind convocarea Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului, în ședința ordinară pentru data de 28.02.2017, ora 15.00 la sediul Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului 23/05/17 10:21
DISPOZIȚIA NR. 2/04.01.2017   privind convocarea Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului, în sedința extraordinară pentru data de 09.01.2017, ora 09.00, la sediul Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului 23/05/17 10:24
DISPOZIȚIA NR. 231/03.03.2017   privind convocarea Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului, în ședința extraordinară pentru data de 09.03.2017, orele 09.00 la sediul Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului 23/05/17 10:20
DISPOZIȚIA NR. 267/19.04.2017   privind organizarea concursului în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului 23/05/17 10:17
DISPOZIȚIA NR. 362/23.06.2017   privind convocarea Consiliului Local in data de 19 IUNIE 2017 ora 923/06/17 10:11
DISPOZIȚIA NR. 90/27.01.2017   privind organizarea concursului în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului 23/05/17 10:23
DISPOZIȚIA NR. 91/27.01.2017   privind organizarea concursului în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului 23/05/17 10:22
DISPOZIȚIA NR. 92/27.01.2017   privind organizarea concursului în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului 23/05/17 10:22
DISPOZIȚIA NR. 207/11.07.2022   privind numirea comisiei paritare a Aparatului de specialitate al Primarului orasului Intorsura Buzaului si a serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Intorsura Buzaului14/07/22 09:42
DISPOZIȚIA NR. 354/2020   privind stabilirea locurilor speciale de afisaj pentru alegerile pentru Senat si Camera deputatilor din data de 06.12.202009/11/20 17:18
DISPOZIȚIA NR.   22/05/17 16:26
DISPOZIȚIA NR. 552-2018   privind demararea procedurii în vederea ocupării funcției publice Consilier Juridic Cl I, Gr Prof Debutant Compartiment Juridic, Contencios, Consiliere07/01/19 17:49
DISPOZIȚIA NR. 547-2018   privind demararea procedurii în vederea ocupării funcției publice Consilier Juridic Cl I, Gr Prof Debutant Compartiment Executare Silită07/01/19 17:50
DISPOZIȚIA NR. 546-2018   privind demararea procedurii în vederea ocupării funcției publice Referent Cl III, Gr Prof Debutant Compartiment Colectare Venituri07/01/19 17:51
DISPOZIȚIA NR. 553-2018   privind demararea procedurii în vederea ocupării funcției publice Consilier Cl I, Gr Prof Asistent, Compartiment Patrimoniu09/01/19 11:07
DISPOZIȚIA NR. 558-2018   privind demararea procedurii în vederea ocupării funcției publice Inspector Protecție Civilă Cl I, Gr Prof Superior Compartiment Protecție Civilă09/01/19 11:09
DISPOZIȚIA NR. Nr 559-2018   privind demararea procedurii în vederea ocupării funcției contractuale Asistent Social Practicant, Compartiment Servicii Sociale09/01/19 11:10
DISPOZIȚIA NR. Nr 560-2018   privind demararea procedurii în vederea ocupării funcției contractuale Asistent Social Debutant09/01/19 11:11
DISPOZIȚIA NR. Nr 585-2018   privind demararea procedurii în vederea ocupării funcției publice Consilier Cl I, Gr Prof Asistent, Compartiment Protecția Mediului09/01/19 11:13
DISPOZIȚIA NR. Nr 586-2018   privind demararea procedurii în vederea ocupării funcției publice Șef Serviciu Gr I, Serviciul Juridic09/01/19 11:14
DISPOZIȚIA NR.   privind convocarea consiliului local al oraşului Întorsura Buzăului, în şedinţa ordinară pentru data de 22.04.2019, orele 9,0022/04/19 16:26
DISPOZIȚIA NR. 142/09.02.2018   privind convocarea Consiliului Local al Orașului Întorsura Buzăului, în ședința extraordinară pentru data de 14.02.2018 orele 15:0013/02/18 16:13
DISPOZIȚIA NR. 366/2018   privind convocarea Consiliului Local Intorsura Buzaului in sedinta extraordinara in data de 27.08.201803/09/18 15:06
DISPOZIȚIA NR. 375/2018   privind Convocarea Consiliului Local Intorsura Buzaului in sedinta pentru data de 30.08.201803/09/18 15:10
DISPOZIȚIA NR. 561/27.09.2017   privind organizarea examenului de promovare în grad profesional pentru funcțiile publice de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului05/10/17 11:51
DISPOZIȚIA NR. 562/28.09.2017   privind organizarea examenului de promovare a unei persoane cu funcție contractuală de execuție - Bibliotecar05/10/17 11:45
DISPOZIȚIA NR. 563/28.09.2017   privind numirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării examenului de promovare a unei persoane cu funcție contractuală de execuție - Bibliotecar05/10/17 11:46
DISPOZIȚIA NR. 163/2022   privind perioada în care se desemnează reprezentanții Comisiei Paritare25/05/22 15:47
DISPOZIȚIA NR. nr. 580-2018   privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara pentru data de 18.12.2018, Orele 9,0018/12/18 16:59
DISPOZIȚIA NR. Nr 591-2018   privind convocarea Consiliului Local in sedinta Ordinara pentru data de 27.12.2018, Orele 15,0027/12/18 17:01
DISPOZIȚIA NR.   02/03/20 16:13
DISPOZIȚIA NR. 337/2021   privind numirea comisiei paritare a Aparatului de Specialitate al Primarului si a servicilor subordonate Consiliului Local al orașului Întorsura Buzaului08/04/22 12:45
DISPOZIȚIA NR. 387/30.06.2017   privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Întorsura Buzăului10/07/17 08:18
DISPOZIȚIA NR.   Dispozitia nr. 46 din 23.01.2020 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara pentru data de 30.01.202023/01/20 14:27
DISPOZIȚIA NR. 558/27.09.2017   privind organizarea concursului ocupării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului05/10/17 11:37
DISPOZIȚIA NR. 559/27.09.2017   privind organizarea concursului ocupării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului05/10/17 11:41
DISPOZIȚIA NR. Nr.1 2019   privind convocarea Consiliului Local Al Oraşului Întorsura Buzăului, în şedinţa ordinară pentru data De 23.01.2019 Ora 1522/01/19 16:07
DISPOZIȚIA NR. 325/30.05.2017   privind convocarea Consiliului Local în data de 30 mai 2017 ora 1526/05/17 17:26
DISPOZIȚIA NR. 388/30.06.2017   privind convocarea Consiliului Local al oraşului Întorsura Buzăului, în şedinţa extraordinară pentru data de 04.07.2017, ora 9,0010/07/17 08:18
DISPOZIȚIA NR. 392/11.07.2017   privind organizarea concursului în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului18/07/17 07:50
DISPOZIȚIA NR.   privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Întorsura Buzăului, în şedinţa ordinară pentru data de 28.09.201801/10/18 08:42
DISPOZIȚIA NR. 409/26.07.2017   privind convocarea Consiliului Local al oraşului Întorsura Buzăului, în şedinţa extraordinară pentru data de 31.07.2017, ora 12,00 la sediul Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului03/08/17 13:07
DISPOZIȚIA NR. 4/2021   privind numirea și stabilirea atribuțiilor Consilierului de etică în cadrul UAT orașul Întorsura Buzăului11/01/21 15:20
DISPOZIȚIA NR. 22775/11.04.2018   privind organizarea concursului Consilier Cl. I grad profesional asistent, Compartiment Salarizare Resurse Umane11/04/18 15:27
DISPOZIȚIA NR.   privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara pentru data de 13.12.2019, Orele 0913/12/19 13:33
DISPOZIȚIA NR. nr. 119   privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Întorsura Buzăului, în şedinţa ordinară pentru data de 28.02.2019, Orele 15,0026/02/19 15:18
DISPOZIȚIA NR.   20/12/19 14:42
DISPOZIȚIA NR.   5/2020 Privind Convocarea Consiliului Local In Sedinta Extraordinara Pentru Data De 13.01.2020 Orele 10.00.11/01/20 12:47
DISPOZIȚIA NR. 147   privind convocare CL in sedinta ordinara in data de 28.03.2019 Ora 1528/03/19 11:25
DISPOZIȚIA NR. 162/2022   privind aprobarea planului de perfecționare profesională anul 202225/05/22 15:45
DISPOZIȚIA NR. 185/2023   privind planul de perfecționare pentru anul 2023 al funcționarilor publici și personalului contractual09/05/23 08:34
DISPOZIȚIA NR. 168/2020   privind convocarea Consiliului Local10/04/20 14:07
DISPOZIȚIA NR. 71/2024   privind aprobarea Procedurii ărovond desemnarea consilierului de etica in cadrul UAT oras Intorsura Buzaului19/02/24 15:58
DISPOZIȚIA NR. 390/2022   privind aprobarea programului de lucru pentru funcționarii publici si personalul contractual22/11/22 14:34
Skip to content