Transparanță decizională

23/05/17 11:04 05.05.2017   Anunt privind selectia membrilor in consiliul de administratie ai SC.TERMO-INTORSURA.SRL
23/05/17 11:05 01.05.2017   Anunt cu privire asupra termenului de 15.05.2017, termen pana la care pot fi depuse la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) cereri in cadrul Campaniei de primire a cererilor unice de plata in anul 2017.
23/05/17 11:06 06.03.2017   Primăria Orașului Întorsura Buzăului supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Întorsura Buzăului privind ” aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal “ZONĂ SERVICII – ATELIER AUTO” Oraș Întorsura Buzăului, Str. Prieteniei, Nr. 14 A, judeţul Covasna”
23/05/17 11:06 27.01.2017   UAT Oraș Întorsura Buzăului reia procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003, privind consultarea publică și transparența decizională în administrația publică, cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategia de dezvoltare a orașului Întorsura Buzăului 2017-2020
23/05/17 11:07 27.01.2017   UAT Oraș Întorsura Buzăului reia procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003, privind consultarea publică și transparența decizională în administrația publică, cu privire la proiectul de hotărâre privind aproparea Planului de mobilitate urbană durabilă Întorsura Buzăului 2016-2020
17/11/17 15:07 17.11.2017   Anexă - Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari de interes local pentru anul 2018 cu beneficiarii VMG
21/04/22 12:47   Anexa 1 HCL
21/04/22 12:47   Anexa 2 HCL
21/04/22 12:47   Anexa 3 HCL
21/04/22 12:46   Anexa 4 HCL
21/04/22 12:46   Anexa 5 HCL
21/04/22 12:46   Anexa 6 HCL
06/11/20 15:10   ANEXA 7 la HCL 2020 considerenta de natura economica impozite 2021
06/11/20 14:59   Anexa Nr.1 La HCL Nr 2020 Privind Aprobarea Impozitelor Si Taxelor Locale Pentru Anul 2021
06/11/20 15:01   Anexa Nr.2 La HCL 2020 Privind Aprobarea Impozitelor Pentru Anul 2021
06/11/20 15:02   Anexa Nr.3 La HCL Nr 2020 Privind Aprobarea Impozitelor Si Taxelor Locale Pentru Anul 2021
06/11/20 15:05   Anexa nr.4 la HCL nr 2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021
06/11/20 15:07   Anexa nr.5 la HCL nr. 2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021
06/11/20 15:09   Anexa nr.6 la HCL nr. 2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021
08/09/23 11:06   Anunt Intentie Elaborare PUZ - Prima Etapa
21/04/22 12:48   Anunt stabilire impozite si taxe anul 2023
25/01/24 13:35   Anunț transparență Buget 2024
06/03/18 15:57 06.03.2018   Anunturi presă
15/06/22 09:23   Autorizații Construcții 2016-2017-2018-2019-2020
15/11/21 14:16   Proces verbal Curtea de Conturi - nr.30896/08.10.2021
18/01/22 16:50   Proces Verbal Curtea de Conturi 33428 din 20.12.2021
18/01/22 16:52   Proces Verbal Curtea de Conturi 33594 din 23.12.2021
18/01/22 16:52   Proces Verbal Curtea de Conturi 33595 din 23.12.2021
07/11/20 20:11   PROGRAM UNITAR DE ACȚIUNE DE COMBATERE A VECTORILOR PE ANUL 2021
08/04/19 17:45 08.04.2019   Programul anual de investitii 2019
08/04/19 13:52 08.04.2019   Proiect - Buget Sectiunea Dezvoltare
08/04/19 16:34 08.04.2019   Proiect - Buget Sectiunea Dezvoltare Si Functionare
08/04/19 16:37 08.04.2019   Proiect - Lista Investitii
08/04/19 16:36 08.04.2019   Proiect -Buget Venituri Fara Estimari
08/04/19 16:38 08.04.2019   Proiect -Program de Investitii Publice pe grupe de investitii si surse de finantare 2019
24/08/20 16:41  
07/02/20 15:59   Proiect De Hotarare Privind Aprobarea Devizului Actualizat In Urma Contractului De Finantare Scoala Primara Aviatorului
17/11/17 15:07 17.11.2017   Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari de interes local pentru anul 2018 cu beneficiarii VMG
31/01/19 16:40 31.01.2019   Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari de lnteres local ce se vor desfasura in anul 2019 cu beneficiarii VMG
06/11/20 15:22   Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor locale intorsura Buzaului pentru anul fiscal 2021
21/04/22 12:48   Proiect de hotarare stabilire impozite si taxe anul 2023
17/11/17 15:54 17.11.2017   PROIECT Hotarâre privind acordare mandat reprezentant oraș Întorsura Buzăului în AGA AQUACOV
17/10/23 15:51  
12/06/24 12:44   PUZ BAILA VASILE
12/06/24 12:46   PUZ BAILA VASILE
12/06/24 12:46   PUZ PASTOR GABRIEL
07/02/20 16:01   Raport Buget 2020
23/03/23 16:11   Raport de Evaluare a Implementării Legii 52 din 2003 în anul 2022
14/02/20 09:45   Raport De Evaluare A Implementarii Legii 52 Din 2003 In Anul 2018
16/02/22 15:37   Raport de evaluare a implementarii Legii 52 din 2003 in anul 2021
16/02/24 12:00   Raport de evaluare a Implementării Legii 52 din 2003 în anul 2023
24/09/18 15:04 24.09.2018   Raport de evaluare a implementarii Legii Nr 52 din 2003 in anul 2016
24/09/18 15:05 24.09.2018   Raport de evaluare a implementarii Legii Nr 52 din 2003 in anul 2017
14/02/20 09:45   Raport De Evaluare A Implementarii Legii Nr 52 Din 2003 In Anul 2019
11/12/17 16:20 07.11.2017   Raport de specialitate la proiectul de hotarare pentru stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
06/11/20 15:12   Raport De Specialitate Pt 2021
07/02/23 16:31   Raport privind implementarea Legii 544 din 2001 privind liberul acces la informații de inters public anul 2022
16/02/24 12:02   Raport privind implementarea Legii 544 din anul 2001 privind liberul acces la informații de interes public pentru anul 2023
02/08/18 12:06 02.08.2018   Rectificarea nr. 5
10/05/19 13:35  
06/03/18 15:52 06.03.2018   Strategia.zip

Rapoarte privind aplicarea Legii nr.52/2003

2015

Skip to content