Transparanță decizională

23/05/17 11:04 05.05.2017   Anunt privind selectia membrilor in consiliul de administratie ai SC.TERMO-INTORSURA.SRL
23/05/17 11:05 01.05.2017   Anunt cu privire asupra termenului de 15.05.2017, termen pana la care pot fi depuse la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) cereri in cadrul Campaniei de primire a cererilor unice de plata in anul 2017.
23/05/17 11:06 06.03.2017   Primăria Orașului Întorsura Buzăului supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Întorsura Buzăului privind ” aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal “ZONĂ SERVICII – ATELIER AUTO” Oraș Întorsura Buzăului, Str. Prieteniei, Nr. 14 A, judeţul Covasna”
23/05/17 11:06 27.01.2017   UAT Oraș Întorsura Buzăului reia procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003, privind consultarea publică și transparența decizională în administrația publică, cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategia de dezvoltare a orașului Întorsura Buzăului 2017-2020
23/05/17 11:07 27.01.2017   UAT Oraș Întorsura Buzăului reia procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003, privind consultarea publică și transparența decizională în administrația publică, cu privire la proiectul de hotărâre privind aproparea Planului de mobilitate urbană durabilă Întorsura Buzăului 2016-2020
17/11/17 15:07 17.11.2017   Anexă - Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari de interes local pentru anul 2018 cu beneficiarii VMG
06/03/18 15:57 06.03.2018   Anunturi presă
08/04/19 17:45 08.04.2019   Programul anual de investitii 2019
08/04/19 13:52 08.04.2019   Proiect - Buget Sectiunea Dezvoltare
08/04/19 16:34 08.04.2019   Proiect - Buget Sectiunea Dezvoltare Si Functionare
08/04/19 16:37 08.04.2019   Proiect - Lista Investitii
08/04/19 16:36 08.04.2019   Proiect -Buget Venituri Fara Estimari
08/04/19 16:38 08.04.2019   Proiect -Program de Investitii Publice pe grupe de investitii si surse de finantare 2019
17/11/17 15:07 17.11.2017   Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari de interes local pentru anul 2018 cu beneficiarii VMG
31/01/19 16:40 31.01.2019   Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari de lnteres local ce se vor desfasura in anul 2019 cu beneficiarii VMG
17/11/17 15:54 17.11.2017   PROIECT Hotarâre privind acordare mandat reprezentant oraș Întorsura Buzăului în AGA AQUACOV
24/09/18 15:04 24.09.2018   Raport de evaluare a implementarii Legii Nr 52 din 2003 in anul 2016
24/09/18 15:05 24.09.2018   Raport de evaluare a implementarii Legii Nr 52 din 2003 in anul 2017
11/12/17 16:20 07.11.2017   Raport de specialitate la proiectul de hotarare pentru stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
02/08/18 12:06 02.08.2018   Rectificarea nr. 5
10/05/19 13:35  
06/03/18 15:52 06.03.2018   Strategia.zip

Rapoarte privind aplicarea Legii nr.52/2003

2015