Comisiile de specialitate

Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea :

1. Comisia pentru programul de dezvoltare, economico – sociala, buget – finanţe, administarrea domeniului public si privat al orasului, servicii, comert, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, compusa din urmatorii consilieri:

  • Domnul NIŢU GHEORGHE;
  • Doamna BĂILĂ ANCA MARIA;
  • Domnul ROMAN DAN;
  • Domnul MUREA MARCEL ADRIAN;
  • Domnul TUDORAN FLORIN CONSTANTIN;
  • Domnul IAGĂR RAREŞ;
  • Domnul ZĂRNESCU GHEORGE;

2. Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertilor cetenilor, compusa din urmatorii consilieri;

  • Domnul TEACĂ ALEXANDRU;
  • Domnul PLATON ŞTEFAN;
  • Domnul BORICEAN CECILIA;
  • Domnul IAGĂR RAREŞ;
  • Domnul ILIUŢĂ VASILE;

3. Comisia pentru invatamânt, sanatate si familie, social – culturale, cult, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, protectie mediu si turism, compusa din urmatorii consilieri:

  • Domnul TUDORAN FLORIN CONSTANTIN;
  • Domnul BULARCA GELU;
  • Domnul ILIUŢĂ VASILE;
  • Domnul BULARCA CONSTANTIN;
  • Domnul BORICEAN GHEORGHE;
  • Doamna BĂILĂ ANCA MARIA;
  • Doamna AIOANEI TEODORA;