Comisiile de specialitate

Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea :

1. Comisia pentru programul de dezvoltare, economico – sociala, buget – finanţe, administarrea domeniului public si privat al orasului, servicii, comert, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, compusa din urmatorii consilieri:

  • Doamna BRAGHEŞIU GHEORGHE-ALEXANDRU;
  • Domnul NIȚU GHEORGHE;
  • Domnul BANIŢĂ OVIDIU EMIL;
  • Domnul STRÎMBEANU CĂŞIN MARIAN;
  • Domnul MORAR CLAUDIU SEVERIAN;
  • Domnul BĂNCILĂ LECA;
  • Domnul MUREA MARCEL ADRIAN;

2. Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertilor cetenilor, compusa din urmatorii consilieri;

  • Domnul MORAR CLAUDIU SEVERIAN ;
  • Domnul CRISTEA FLORIN ;
  • Domnul POPICA SORIN;
  • Domnul STRÎMBEANU CĂLIN MARIAN ;
  • Domnul LUNEV MIRCEA DORU ;
  • Domnul PLATON ȘTEFAN;
  • Domnul BANIȚĂ OVIDIU EMIL

3. Comisia pentru invatamânt, sanatate si familie, social – culturale, cult, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, protectie mediu si turism, compusa din urmatorii consilieri:

  • Domnul BANIȚĂ OVIDIU EMIL ;
  • Domnul URDĂ ȘTEFAN RĂDAC ;
  • Domnul BRAGHEȘIU GHEORGHE ALEXANDRU ;
  • Domnul BORICEAN GHEORGHE;
  • Domnul BULARCA CONSTANTIN;
  • Doamna MORAR CLAUDIU – SEVERIAN;
  • Doamna NIȚU GHEORGHE ;
Skip to content