Rectificarea actelor

Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P..

În cazul rectificării actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora, cererea, sau referatul de sesizare din oficiu însoţit/ă de actele doveditoare, se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori la S.P.C.L.E.P. sau, dupã caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului; cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, prin emiterea de către primar a dispoziţiei de admitere sau de respingere; aceasta se comunicã solicitantului, în termen de 10 zile de la data emiterii.

Dispoziţia poate fi contestatã la instanţa judecãtoreascã în a cãrei razã teritorialã îşi are sediul autoritatea emitentã, în condiţiile legii.

date
22/05/17 12:00   Cerere Rectificare Act 22/05/17 12:00
Skip to content