Reconstituirea actelor

Reconstituirea actelor de stare civilă se poate face, la cerere, dacă:

  1. registrele de stare civilă au fost pierdute sau distruse, în totalitate ori în parte
  2. actul de stare civilă a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act.

Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se poate cere dacă:

  1. întocmirea actului de naştere sau de deces a fost omisă ori refuzată, deşi au fost depuse actele necesare întocmirii acestuia
  2. întocmirea actului de căsătorie a fost omisă sau refuzată, deşi a fost luat consimţământul soţilor de cãtre ofiţerul de stare civilă.

Cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unui act de stare civilă, însoţită de documentele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente să întocmeascã actul potrivit legii.

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei, prin dispoziţie a primarului, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la emitere.

Dispoziţia poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă.

date
22/05/17 11:59   Cerere Reconstituire 22/05/17 11:59
Skip to content