Formulare necesare

date
01/03/23 15:05   24 Hot Finanțare Proiecte Culturale - 2023 01/03/23 15:05
03/03/22 13:30   Acord si statut model 03/03/22 13:30
04/10/23 13:57   Anexa 3 - ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 04/10/23 13:57
03/03/22 13:29   Anexa acord asociere 03/03/22 13:29
04/10/23 13:56   Anexa Nr 1 - CERERE Privind înscrierea în Programul 04/10/23 13:56
04/10/23 13:56   Anexa Nr 2 - CONTRACT DE FINANȚARE 04/10/23 13:56
24/06/21 16:20   Anexa-1 Declaratie pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport 24/06/21 16:20
24/06/21 16:22   Anexa-2 Impozit pe spectacole 24/06/21 16:22
24/06/21 16:23   Anexa-3 NOTA DE PLATA 24/06/21 16:23
24/06/21 16:23   Anexa-4 Borderou desfasurator al incasarilor 24/06/21 16:23
01/03/23 15:06   Buget I-V,VII 2023 01/03/23 15:06
20/10/17 09:35   Cerere de acordare a drepturilor de asistență socială - VMG ASF AJ INCALZIRE 20/10/17 09:35
27/12/22 15:09   Cerere Lemn de foc 27/12/22 15:09
27/12/22 15:09   Cerere Lemn de lucru 27/12/22 15:09
02/08/22 14:53   Cerere Parcare 02/08/22 14:53
14/10/21 16:09   Cerere pentru eliberarea actului de identitate 14/10/21 16:09
14/10/21 16:08   Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din Străinătate în România 14/10/21 16:08
14/10/21 16:08   Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în Străinătate şi Reşedinţa în România 14/10/21 16:08
14/10/21 16:09   Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei 14/10/21 16:09
24/06/21 16:23   Cerere scutire conform cod fiscal 24/06/21 16:23
11/11/21 17:12   Cerere- Cumparare locuinta ANL 11/11/21 17:12
03/03/22 13:29   Convocator infiintare asociatie-model 03/03/22 13:29
01/03/23 15:06   Criterii de Evaluare 2023 01/03/23 15:06
20/01/23 11:29   Formular de înscriere la concurs -posturi contractuale 20/01/23 11:29
01/03/23 15:06   Formular de Solicitare I-V,VII 2023 01/03/23 15:06
01/03/23 15:07   Formular decont I-V,VII 2023 01/03/23 15:07
01/03/23 15:08   Formular decont VI 2023 01/03/23 15:08
19/10/22 17:05   Formular Fose Septice 19/10/22 17:05
18/10/22 09:37   Formular Fose Septice -model editabil 18/10/22 09:37
01/03/23 15:08   Formular solicitare 2023 Sport 01/03/23 15:08
02/08/18 13:47   Formulare Concesiune 02/08/18 13:47
01/03/23 15:08   Ghid de Decont I-V,VII 2023 01/03/23 15:08
01/03/23 15:09   Ghid de Decont VI 2023 01/03/23 15:09
04/10/23 13:57   HCL 93 /2023 privind aprobarea procedurii privind participarea persoanelor fizice in cadrul probramului casarea autovehiculelor uzate 04/10/23 13:57
24/06/21 16:24   ITL001 Declaratie Fiscala Cladiri PF 24/06/21 16:24
04/02/22 11:07   ITL002-Declarație Clădiri Rezidențiale ,nerezidențiale, Mixte PJ 04/02/22 11:07
24/06/21 16:24   ITL003 Declaratie Fiscala Teren PF 24/06/21 16:24
04/02/22 11:07   ITL004-Declaratie Teren PJ 04/02/22 11:07
24/06/21 16:24   ITL005 Declaratie Fiscala Auto PF 24/06/21 16:24
24/06/21 16:24   ITL006-Auto 12tone PF 24/06/21 16:24
24/06/21 16:25   ITL007 Barci PF 24/06/21 16:25
24/06/21 16:25   ITL010 Cerere Certificat Fiscal PF 24/06/21 16:25
04/02/22 11:07   ITL012-Cerere Certificat Atestare Fiscala PJ 04/02/22 11:07
04/02/22 11:07   ITL014 Declarație Decizie Reclamă Publicitate 04/02/22 11:07
24/06/21 16:25   ITL016 Scoatere Din Evidenta Auto 24/06/21 16:25
01/03/23 15:09   Lista participanti fara diurna 2023 01/03/23 15:09
15/01/18 10:28   Model adeverință vechime în muncă și sau în specialitatea studiilor conform formatului standard aprobat prin Ordinul ANFP nr 192 din 2013 15/01/18 10:28
19/03/24 10:40   Model-formular-inscriere-concurs Funcții Publice 19/03/24 10:40
03/03/22 13:30   Proces verbal adunare-model 03/03/22 13:30
01/03/23 15:09   Referat raport Sport 2023 01/03/23 15:09
Skip to content