Consultare publica buget 2021

Primăria Orașului Întorsura Buzăului a inițiat procedura de consultare publică cu privire la Proiectul de buget al Orașului Întorsura Buzăului pe anul 2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 24 februarie -13 aprilie 2021 la adresa de email: primaria@intorsura.info  sau pot înregistra adrese scrise la Registratura Primăriei Orașului Întorsura Buzăului, în atenția Direcției Economice.

 

Anexa 1 Proiect privind programul de investitii publice 2021

Anexa 2 Proiect de buget local detaliat pe venituri 2021

Anexa 3 Proiect de buget al fondurilor externe nerambursabile

Anexa 4 Proiect de buget al institutilor publice 2021

 

Proiectele de investiții ale Orașului Întorsura Buzăului în 2021,:

 1. Realizare PUG Oraș Întorsura Buzăului;
 2. Realizare Plan Mobilitate Urbană, Oraș Întorsura Buzăului;
 3. Reabilitare clădire Primăria Oraș Întorsura Buzăului;
 4. Proiect de dezvoltare locală, cu finanțare județeană;
 5. Mobilier birouri;
 6. Întabulare păduri și pășuni, Orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna;
 7. Amenajare și dotare bucătărie Cămin Brădet, realizare exterior;
 8. Achiziție program informatic City On;
 9. Strategia de dezvoltare locală;
 10. Procedură Autorizare ISU clădiri publice;
 11. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare sala de sport Școala gimnazială cu cls I-VIII Mihail Sadoveanu;
 12. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare ateliere școlare Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu;
 13. Modernizare, extindere și dotare Școala Primară Întorsura Buzăului, str. Aviatorului nr.11, județul Covasna;
 14. Amenajare, sală de festivități, dotare creșă și amenajare teren de joacă în incinta Grădiniței Prichindel, Întorsura Buzăului;
 15. Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială clasele I-VIII Mihail Sadoveanu, Întorsura Buzăului;
 16. Reabilitare Ateliere Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu;
 17. Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul E-EDUCAȚIE, oraș Întorsura Buzăului, județul Covasna;
 18. Zonă turistică, sporturi de iarnă, Dealul Taberei;
 19. Reabilitare termică corp vechi Grădinița Prichindel din orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna;
 20. Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Centru Cultural Întorsura Buzăului;
 21. Finalizare, reabilitare și dotare Centru Multifuncțional Întorsura Buzăului;
 22. Bazin de înot, strada Gheorghe Doja, orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna;
 23. Bază sportivă și de agrement zona Camping;
 24. Parc-pădure Tomoja;
 25. Achizitie Scenă spectacole, Zona Camping orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna;
 26. Realizare Monument închinat luptătorilor anticomuniști, orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna;
 27. Modernizare sistem iluminat ambiental și decorativ, dotare Casa de Cultură orașenească cu sistem de sonorizare performant;
 28. Centru social pentru îngrijirea persoanelor vârsnice și cu dizabilități Întorsura Buzăului;
 29. Amenajare teren cartier locuințe familii defavorizate;
 30. Extindere și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în jud. Covasna, oraș Întorsura Buzăului;
 31. Reabilitare termică a blocului de locuințe S+Pcom+4E cu parter commercial din Întorsura Buzăului;
 32. Realizare Pod Floroița;
 33. Extindere și medernizare rețea de apă în Orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna;
 34. Extindere și modernizare rețea de canalizare în Orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna;
 35. Reabilitare stație de pompare apă potabilă, strada Aviatorului, Întorsura Buzăului;
 36. Reabilitare și amplasare plăcuțe străzi;
 37. Realizare racorduri la rețeaua de canalizare din sat Brădet;
 38. Extindere rețea de iluminat public în orașul Întorsura Buzăului;
 39. Reabilitare Centru Civic oraș Întorsura Buzăului;
 40. Construire locuințe sociale/ANL;
 41. Amenajare parc spital, Întorsura Buzăului;
 42. Realizare Cabană protocol UAT Întorsura Buzăului;
 43. Reabilitare șanțuri colectare ape pluviale;
 44. Achiziție teren parc auto, Oraș Întorsura Buzăului;
 45. Achiziție sistem supraveghere video, Oraș Întorsura Buzăului;
 46. Achiziție autoturism Duster;
 47. Cimitir uman –locație nouă;
 48. Târg de animale, Întorsura Buzăului;
 49. Reparații seră;
 50. Mașină transport;
 51. Utilizarea energiei solare în scopul reducerii cheltuielilor pentru prepararea apei calde la centrala termică a orașului Întorsura Buzăului;
 52. Modernizare centrală termică pe biomasă, oraș Întorsura Buzăului;
 53. Introducere rețea gaze natural în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna;
 54. Refacere pod peste râul Buzău-zona Camping;
 55. Asfaltare și modernizare drumuri de interes local, orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna Faza II;
 56. Pod peste râul Buzău, Strada Castelului;
 57. Reabilitare și modernizare pod de beton peste râul Buzău, strada Gheorghe Zaharia, Întorsura Buzăului, județul Covasna;
 58. Amenajarea căilor de acces pietonal din orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna prin reconstrucția acostamentelor, trotuarelor și sistemului de colectare și dirijare a apelor pluviale;
 59. Extindere asfaltare Floroița, sat Floroaia, oraș Întorsura Buzăului, județul Covasna;
 60. Reabilitare stradă;
 61. Amenajare parcări, zona centru, oraș Întorsura Buzăului, județul Covasna;
 62. Achiziție teren+costrucție;
 63. Asfaltare;
 64. Drum ocolitor pentru căruțe în orașul Întorsura Buzăului.

 

 

Skip to content