Prezentare Oraș

Întorsura Buzăului este un oraș în județul Covasna, Transilvania,România. Are o populație de 9.456 de locuitori. Orașul Întorsura Buzăului este așezat în partea sudică a județului Covasna, la granița cu județul Brașov (6 km) pe drumul național 10care leagă Brașovul de Buzău. Pasul Predeluș este atestat documentar din toamna anului 1476 de o scrisoare a lui Vlad Țepeșcătre Judele Brașovului în care dădea de știre că: Cu voia lui Dumnezeu mi s-a închinat toată Țara Românească și toți boierii; și v-a slobozit Dumnezeu pretutindeni drumurile și pe la Rucăr și pe la Prahova și pe Teleajen și Buzău. Deci umblați acum slobozi pe unde vă place și hrăniți-vă și Dumnezeu să vă bucure! Întorsura Buzăului se află în Depresiunea Întorsura Buzăului, ce dă o impresie de cetate medievală. La Nord de oraș se află munții Clăbucetele Întorsurii (1.000-1.200 m) acoperit cu păduri de foioase șiconifere dar și pajiști de o cromatică deosebită. La Est, Întorsura Buzăului este străjuită de munții Buzăului iar la sudul lor de masivul Siriu—vârful Siriu (1.657 m), vârful Malaia (1.662 m). La Vest se înalță culmile domoale ale munților Tătarul Mare și Tătarul Mic, iar la sud culmile semețe și abrupte ale masivului Ciucaș (vârful Ciucaș, 1.954 m).

Monumentul Eroilor Români din Primul și Al Doilea Război Mondial. Monumentul este un complex de cruci, aflate în cimitirul din fața Bisericii Ortodoxe din Întorsura Buzăului. Crucile au fost înălțate în anii 1945-1946, în memoria eroilor români din Cele Două Războaie Mondiale. Prima dintre cruci este din fier, având ca înscris pe fațadă: „Eroilor români/ Subl. Gheorghe Dobrușin/ Doi soldați necunoscuți/1916-1918/ Patria recunoscătoare“. Cea de-a doua cruce este din piatră, având inscripționat textul: „În amintirea eroilor căzuți în războiul întregirii neamului./ Ion Vereguț – 1917, 17 martie, Polonia/ Ruzi și fiul său Iosif Vereguț/ 1941 august 28 în Vigoda Odessa/ Onoare și recunoștință“. A treia cruce este din piatră, având ca înscris: „În amintirea eroului sergent/ Bughea Alexe, n. 1915/ căzut pe front/ Sevastopol. 1941“.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Întorsura Buzăului se ridică la 7.528 de locuitori, în scădere față derecensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 8.926 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (95,9%). Pentru 3,48% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor suntortodocși (95,26%). Pentru 3,49% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

 

Skip to content