Consultare publica buget 2020

Primăria Orașului Întorsura Buzăului a inițiat procedura de consultare publică cu privire la Proiectul de buget al Orașului Întorsura Buzăului pe anul 2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 22 ianuarie – 12 februarie 2020 la adresa de email: primaria@intorsura.info  sau pot înregistra adrese scrise la Registratura Primăriei Orașului Întorsura Buzăului, în atenția Direcției Economice.

Anexa 1- Programul de investitii
Anexa 2- Buget centralizat Sursa A
Anexa 3- Sectiunea Functionare
Anexa 6- Cheltuieli
Anexa 7- Detalierea Cheltuielilor sursa A
Anexa 8-Total buget sursa E
Anexa 4- Sectiunea Dezvoltare
Anexa 5- Venituri
Anexa 9- Sursa E-Functionare
Anexa 10-Sursa D
Anexa 11- Buget General Sursa G
Anexa 12- Sectiunea Functionare sursa G
Anexa 13-Lista de investitii

Cele mai importante proiecte ale Orașului Întorsura Buzăului în 2020,:

 1. Reabilitare și modernizare străzi de interes local în orașul Întorsura Buzăului – Faza I
 2. Eficientizarea infrastructurii de iluminat public în oraşul Întorsura Buzăului, Judeţul Covasna, Faza II
 3. Modernizare centrală termică pe biomasă, oraş Întorsura Buzăului
 4. Grădiniţa cu program normal Floroaia Mică, oraş Întorsura Buzăului
 5. WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale în oraşul Întorsura Buzăului
 6. Achiziţie buldoexcavator pentru dotarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat de interes local al Oraşului Întorsura Buzăului, judeţul Covasna
 7. Achiziţie autobasculantă pentru dotarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat de interes local al Oraşului Întorsura Buzăului, judeţul Covasna
 8. Reabilitare corp clădire Primărie, Oraș Întorsura Buzăului
 9. Pod peste râul Buzău, zona Camping, oraş Întorsura Buzăului, județul Covasna
 10. Extindere grădiniță cu 6 săli de grupă, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna
 11. Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-VIII Gheorghe Zaharia, sat Brădet, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna
 12. Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Centru Cultural, Oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna
 13. Construire Bazin de inot, strada Ghe. Doj, FN, Intorsura Buzaului
 14. Extindere şi modernizare reţea de apă în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna
 15. Extindere şi modernizare reţea de canalizare în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna
 16. Cimitir uman-locație nouă, ORAŞ Întorsura Buzăului, judeţul Covasna
 17. Reabilitare Centru Civic oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna
 18. Reabilitare strada Ciucas,(refacere borduri Aleea Gării) Bisericii, Meteorului, Brădet şi Floroaia, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna
 19. Amenajarea căilor de acces pietonal din oraşul Întorsura Buzăului judeţul Covasna, prin reconstrucţia acostamentelor, trotuarelor şi sistemului de colectare şi dirijarea a apelor pluviale”,
 20. Staţie de pompare şi extindere reţea de apă, strada Aviatorului, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna
 21. Amenajare parcări, spaţii verzi, blocuri ANL – Serei, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna
 22. Amenajare, sală de festivităţi, dotare creşă, şi amenajare teren de  joacă  în incinta Grădiniţei „Prichindel”, Întorsura Buzăului, judeţul Covasn
 23. Extinderea reţelei de iluminat public în oraşul Întorsura Buzăului
Skip to content