privind aprobarea modificării Anexei nr 2 la HCL nr. 67/2019 privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii “Extindere și realizare racorduri la rețeaua publică de canalizare menajeră din sat Brădet

privind aprobarea modificării Anexei nr 2 la HCL nr. 67/2019 privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii "Extindere și realizare racorduri la rețeaua publică de canalizare menajeră din sat Brădet, 105-2023.pdf (1.2 MiB) – 105/2023

Read More →
privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate, referitor la amenajarea și reglementarea unei zone aflate în extravilanul orașului Intorsura Buzaului, județul Covasna, pentru pentru infiintarea unui centru de colectare de deseuri prin aport voluntar

privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate, referitor la amenajarea și reglementarea unei zone aflate în extravilanul orașului Intorsura Buzaului, județul Covasna, pentru pentru infiintarea unui centru de colectare de deseuri prin aport voluntar, 103-2023.pdf (1.3 MiB) – 103/2023

Read More →
Skip to content